VREMENSKA KAPSULA, STARA I NOVA U POSEBNOM SEFU HOTELA

PREDSEDNIK OPŠTINE ADRIJAN SATMARI ” postavili smo dve vremenske kapsule u zidove nekadašnjeg hotela, prva vremenska kapsula pronađena je u januaru mesecu ove godine i datira iz 1957. godine i sastavljena je od strane Lajoša Kiškarolja, druga vremenaka kapsula opisuje današnje dogadjaje, rekonstrukcije ovog objekta.”

Nijedna armija, policija, obezbeđenje, detektivska agencija ne može bolje da sačuva istoriju od poruke u satklenoj boci.  Njena uloga je, pokazalo se valjana, da zaštiti od spoljnih uticaja,dokument o gradnji bačkotopolskog hotela.  Predsednik opštine Adrian Satmari, zamenik predsednika opštine Nimrod Tomik i Timea Čipe, direktorka Doma kulture, nedavno su Robertu Kiškarolju i poklonili uramljenu kopiju očevog pisma, koje je uzidao pre mnogo godina, prilikom gradnje ovog objekta, a pronašli ga radnici prilikom sadašnje rekonstrukcije. Sada su zajedno vratili staru bocu sa starim sadržajem i dodali jednu novu, u bezbedan sef, koja svedoči o novijem vremenu, kao svedočanstvo za neke nove generacije. Originalan primerak je ponovo u zidu sadašnjeg administrativno-društvenog kompleksa, tako da vremenska kapsula ostane na svom izvornom mestu.

Adrian Satmari dodaje da se vremenske kapsule sada nalaze i sefu preko kojeg će biti postavljena ploča, na kojoj će biti utisnuta dva datuma tačnije 1957. i 2024. godina sa grbom Opštine.

Ovom prilikom bih se zahvalila Jožefu Boršošu iz Kavila koji nam je poklonio istu flašu u kojoj se nalazilo pismo, zato što je originalna flaša slomljena kako bi se pismo izvadilo. Oskar Barta je na novu flašu u kojoj je pismo iz 2024. ugravirao grb Opštine. Evila Ejzler Rac i moja malekost potrudile smo se da ukratko opišemo sadašnja dešavanja, a pismo je ispisala Ramona Frindik. Dok nam je gospodin Jožef Šihelnik dao pčelinji vosak kako bi zapečatili flaše.” – objašnjava Timea Čipe, direktorica Doma kulture.

You May Also Like

More From Author