EVROPSKI STANDARDI NA SEVERU BAČKE

Centrom za rukovanje otpadom su, pored Subotice, pokrivene opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Kanjiža, Senta, Čoka i Novi Kneževac što je ukupno 260.000 stanovnika.Za investiciju vrednu 24 miliona evra EU je obezbedila 20 miliona, dok su ostatak sredstava obezbedili Vlada Republike Srbije i lokalne samouprave iz svog budžeta.

Regionalni centar za upravljanje otpadom, izgrađen za sedam gradova i opština Severnobačkog i Severnobanatskog okruga, ispunjava sve evropske standarde, rekao je danas državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Robert Jakša prilikom obilaska tog objekta.

“Ministarstvo zaštite životne sredine je obezbedilo 3,2 miliona evra za nabavku naophodne opreme, čime su se stekli uslovi za povećanje kapaciteta sakupljanja i transportovanja otpada iz lokalnih samouprava, a samim tim i količina otpada koja se doprema u ova postrojenja”, rekao je Jakša.

On je zahvalio Delegaciji EU za podršku na implementaciji Zelene agende i ispunjenje uslova iz Poglavlja 27, kroz realizaciju zelenih projekata značajnih za unapređenje kvaliteta života zaštitom životne sredine.

Jakša je ocenio da se značaj regionalnih centara koji će se graditi širom Srbije, ogleda u novom pristupu upravljanju otpadom kroz povećanje primarne separacije odvajanjem otpada na izvoru nastajanja.

Istakao je značaj ponovnog iskorišćenje otpada, bezbedno deponovanje otpada na sanitarnim deponijama, sprečavanje zagađenja u blizini reka i irigacionih kanala, prevenciju nastanka divljih deponija, kao i zatvaranje i rekultivaciju postojećih smetlišta.

You May Also Like

More From Author