SEDAM NAJUGROŽENIJIH PORODICA, DOBILO OGREVNO DRVO SA UREDJENOG PARKINGA

Estimated read time 4 min read

INTERVJU- predsednik Skupštine opštine Saša Srdić

Šta je prethodilo odluci da krenete u sanciju i rekonstrukciju devastiranog parkinga u centru Bačke Topole.

Zbog kompletne informisanosti Bačkotopolske javnosti želim da istaknem da smo odluku o rekonstrukciji parkinga doneli na osnovu sugestija velikog broja građana koji žive u okolini kao i zbog činjenice da je zbog izuzetno lošeg stanja veći broj parking mesta praktično bio neupotrebljiv. Želim da naglasim da se ovde radi o sanaciji i rekonstrukciji već postojećeg parkinga a o potrebi za paring prostorom u ovom delu grada mislim da je izlišno i govoriti. Smatramo da i ne postoji potreba za parkingom i dalje bi bila neophodna sanacija ovoga prostora u užem centru Bačke Topole.

Bilo je zamerki, da nije sve uredjeno po standardima  struke.

Svi radovi su obavljani u skladu sa projektno tehničkom dokumentacijom za sanaciju parkinga u okviru koje je od strane stručnih lica posebno istaknuto da se postojeća drva moraju ugloniti i zameniti novim sadnicama, zbog izuzetno agresivnog korena topole koji je izazvao štetu kako na samom parking prostoru tako i na trotoarima ali i na okolnom kolovozu. Naravno, ovde nije reč o svim stablima nego samo o onima koja su direktno uticala na funkcionalnost i bezbednost predmetnog parkinga. Nijedno ovlašćeno lice nije htelo da svojim potpisom garantuje bezbednost lica i vozila na parkingu ukoliko se ova drva ne bi uklonila. Prilikom vađenja drva ustanovljena je i šteta koje je korenje već napravilo na kanalizacionoj i vodovodnoj mreži kao i na cevima za odvod atmosferskih padavina

Postoji li odgovor na Skupštinsko odborničko pitanje, šta je učinjeno sa dreto , koje je posečeno.

Odlukom Opštinskog veća JKP „Komgrad“ je ovlašćen da ukloni i preuzme posečena stabla, a opštinski Centar za socijalni rad je odredio sedam najugroženijih porodica kojima su drva predata na korišćenje. Naravno o svemu navedenom postoji prateća dokumentacija u vidu opštinske odluke kao i dopisa koji je JKP Komgrad zaprimio od Centra za socijalni rad. Na osnovu iskustva iz susednih Opština u kojima je tokom maja meseca bilo olujnog nevremena i prilikom kojeg su drva čupana iz zemlje i padala po vozilima nanoseći veliku materijalnu štetu koju će te Opštine morati da nadoknade, siguran sam da smo mi učinili sve neophodne korake kako bi ovaj parking poprimio izgled kakav zaslužuje uz ispunjene svih bezbedonosnih mera.

Šta je garancija da korenje, ponovo neće podizati postavljeni asfalt.

Sada po završetku radova posađene su nove sadnice kugličastog javora koje nemaju problematičan koren, a i sva parkig mesta su funkcionalna. Uredili smo i poravnali okolni trotoar koji je takođe bio devastiran nekontrolisanim rastom korenja. Pročišćeni su i svi kanali za odvod atmosferskih padavina kako se voda više nebi zadržavala na parkigu.

Da li su radovi u skladu sa obećanjem, da ćete Bačku Topolu učiniti lepšim mestom , za život ljudi.

Obećali smo da ćemo Bačku Topolu učiniti prijatnijim mestom za život svih nas i zato želim da najavim da nas tokom ovog leta očekuje početak radova na izgradnji novog bazena, rekonstrukcija hotela u centru grada kao i nastavak infrastrukturnog opremanja industrijske zone kako bi privukli nove investitore uz nadu da će u što skorije vreme početi i radovi na izgradnji fabrika na parcelama koje su već prodate investitorima. Pred nama su i radovi na povezivanju Dunavske i Vidovdanske ulice. Ulica će biti asfaltirana, a biće postavljena i nova rasveta, čime će biti realizovana još jedna faza projekta uređenja šireg centra grada. Broj dece koji boravi na novoizgrađenim dečijim igralištima kao i broj mladih koji koriste nove sportske terene jesu najbolji pokazatelji da sve projekte sprovodimo planski i odgovorno.

You May Also Like

More From Author