USVOJEN RAZVOJNI BUDŽET, BAČKE TOPOLE , ZA 2019.

Estimated read time 3 min read

Skupština opštine Bačka Topola, danas je većinom glasova usvojila budžet opštine za 2019. godinu, u iznosu od 2,o65 milijarde dinara.To je za oko 230  miliona dinara više u odnosu na minulu godinu, nakon poslednjeg rebalnsa, kada je iznosio 1,77 milijardi dinara.Kako se navodi, najveći deo sredstava iz opštinskog budžeta i naredne godine će biti usmeren na projekte iz oblasti infrastrukture , privrede i poljoprivrede.

Predstavnici  vlasti su navodili da je budžet realan, razvojni i da je predviđen novac za kapitalne projekte koji dopinose boljem životu građana. Opozicioni odbornici nisu bili u saglasju obrazlažući da je moglo i bolje.

Načelnik odeljenja za finansije Ildika Fekete, ističe da budžet funkcioniše normalno, da likvidnost nije ugrožena i da opština nastavlja da ispunjava svoje obaveze prema korisnicima budžeta na vreme i u skladu sa zakonom te da je koncipiran tako da se budžetska tekuća potrošnja u potpunosti finansira iz izvornih prihoda.

Fekete kaže da, da voli da čuje svačije mišljenje i da je i sam život kompromis, a politika još više, pa je zato u susret glasanju bila organizovana javna rasprava , na kojoj su svi gradjani mogli dati primedbe.

Načelnik jeste predlagač, ali volim i sa pozicijom i sa opozicijom da usaglasim stavove i samo tako se usvojeni budžet može valjano staviti u funkciju”, objašnjava ona.

Veliki deo novca će biti potrošen za radove na izgradnji bivše banje “Venus” , čak 350 miliona.

Predsednik opštine Gabor Kišlinder smatra da je toliko oguće uložiti ove godine zahvaljujući rezervama iz prošle godine, koje iznose više od 222 miliona dinara. Naglašava da će istovremeno biti uloženo 34 miliona u Staromorvički rekreacioni centar, 9,8 miliona i Bajšanski bazen i 3 miliona u Rekreacioni centar “Pačir”.

“Od velikih investicija valja pomenuti izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda čime ćemo sanirati veliki problem zagadjenja životne sredine posebno rečice Krivaje. Vrednost ove investicije je 317 miliona dinara. Vredno je pomenuti da smo vratili gotovo kompletan dug Doma zdravlja “dr Janoš Hadži” koji je bio preko 100 miliona i omogućili njegovo puno funkcionisanje”- veli Kišlinder.

Naš najveći problem je nepovoljna starosna struktura. To je ono što nas najviše urušava. Koliko god se trudili i kroz podsticajna sredstva, za svako rođeno dete, ublažavali posledice negativnog priraštaja, to ni izbliza nije dovoljno.Tome doprinosi i veliki odliv ljudi iz opštine odlaze, cele porodice. Demografska slika je katastrofalna a budžet mora i na to da “misli.   Jednostavno, atmosfera nije dobra, kritički stav ili drugačije mišljenje se ne tolerišu i, ako želite da ostvarite nešto od osnovnih prava, morate da ćutite i slušate. To je i razlog zašto se odavde beži, kaže odbornik Peter Červenak

Član opštinskog veća, Helena Mesaroš tvrdi da se mnogo radi da se u opštini sačuva što bolja demografska slika ali da dvojna državljanstva, koja ima veliki broj gradjana, neminovno utiči i pored brojnih mera koje se preduzimaju, da gradjani odlaze u zemlje Evropske Unije.

You May Also Like

More From Author