U Pokrajinskoj vladi potpisan ugovor o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštinu Bačka Topola vredan 595,3 miliona dinara

U Pokrajinskoj vladi danas je potpisan ugovor o izgradnji centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštinu Bačka Topola, vredan 595,3 miliona dinara. Projektom je predviđena izgradnja postrojenja pre ispuštanja u vodotok reke Krivaje, sa pratećim objektima i infrastrukturom.

Pokrajinska vlada, preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine, za prvu fazu radova izdvojila je samo u ovoj godini 191,5 miliona dinara.

„Pokrenuli smo ove godine inicijativu da se u Bačkoj Topoli, Malom Iđošu i Srpskoj Crnji izgrade novi prečistači, sa namerom da zaštitu životne sredine, izgradnju prečistača otpadnih voda i postrojenja za pijaću vodu postavimo u prvi plan u celoj AP Vojvodini“, izjavio je predsednik Mirović.

Dogovorena je, kako je dodao Mirović, i saradnja sa Opštinom Bačka Topola radi investiranja u sekundarnu kanalizacionu mrežu jer ona delimično postoji u Bačkoj Topoli, dok uopšte ne postoji u naseljenim mestima Zobnatica i Bajša.

„Radićemo paralelno na izgradnji prečistača i sekundarne kanalizacione mreže sa ciljem da se do kraja 2021. godine puste u funkciju, zbog privrede koja je sve više prisutna u ovoj opštini, zaštite reke Krivaje, ali i zbog velike akcije koju ćemo zajedno sporovoditi sa nacionalnim i međunarodnim fondovima kada je reč o zaštiti životne sredine“, istakao je Mirović.

Predsednik je naglasio da se sa ovim ugovorom, kao i sa ugovorom za dogradnju Gimnazije „Isidora Sekulić“ u Novom Sadu, završava investicioni ciklus za ovu godinu.

Predsednik Opštine Bačka Topola Gabor Kišlinder izjavio je da je danas veliki dan za sve građane opštine Bačka Topola.

„Hvala Pokrajinskoj vladi na podršci jer sami ne možemo da realizujemo ovako veliki projekat, koji građani Bačke Topole čekaju godinama“, izjavio je Kišlinder.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i direktor Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Nedeljko Kovačević.

You May Also Like

More From Author