KONKURS ZA 1000 POLICAJACA

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 1.100 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika. Podrška lokalnog rukovodstva policiji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova danas je raspisalo konkurs za upis 1.100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO), za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji. Pa i u Subotici i Bačkoj Topoli. Rukovodstvo lpkalne samouprave dalo je , svojim prisustvom, podršku ovoj velikoj akciji na nivou države.

Učešća na konkursu imaju državljani Srbije starosti od 18 do 24 godina, sa prebivalištem na teritoriji Srbije (najmanje godinu dana neprekidno), odnosno prebivalište na teritoriji Policijske uprave za koju konkurišu, kaže zamenik načelnika odeljenja policije Policijske uprave u Subotici Dušan Savić.

Prema njegovim rečima, lica koja konkurišu treba da imaju završenu četvorogodišnju srednju školu ili završene osnovne strukovne, odnosno akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta, da nisu osuđivani ili kažnjavani, da poseduju vozačku dozvolu B kategorije i da ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti.

Takođe, pravo učešća na konkursu ima i lice koje uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započelo obuku za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije, uz obavezu da najkasnije do 29. septembra 2023. godine, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije.

Od 1.100 polaznika Centra za policijsku obuku, 550 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 300 saobraćajni policajac i 250 na radnom mestu granični policajac.

Kandidati za polaznike se prilikom prijave na konkurs izjašnjavaju za koje od ponuđenih radnih mesta žele da prođu stručno osposobljavanje.

You May Also Like

More From Author