BUDŽET ZA 2024 – 1,85 MILIJARDI

U toku je i modernizacija javne rasvete na teritoriji cele opštine. – Realizacijom ovog projekta ostvarićemo značajnu uštedu u potrošnji električne energije – rekao je predsednik opštine Adrian Satmari – privatni partner ima obavezu da finansira ovu investiciju, a Opština Bačka Topola u narednih 15 godina će je otplaćivati.

Za 2024. godinu koji će iznositi 1.858.000.000 dinara. Najveća sredstva odvojena su za kapitalne investicije, razvoj poljoprivrede i sporta. Toje ishodište poslednje sednice Skupštine opštine , u ovoj godini.

. “Sa izvođačima radova na objektu hotela potpisan je ugovor o poslovima u trajanju od 480 dana. Drugi veliki projekat koji do kraja naredne godine treba da bude završen je izgradnja zatvorenog bazena, koji se finansira zajedno sa Upravom za kapitalna ulaganja. Iz budžeta opštine finansiraće se i stipendije studentima, putni troškovi učenicima osnovnih i srednjih škola, sa 6.600 dinara. Ove godine su 132 studenta potpisala ugovor o stipendiranju, a mesečni iznos je sa 5.000 povećan na 8.000 dinara. U toku je i modernizacija javne rasvete na teritoriji cele opštine. – Realizacijom ovog projekta ostvarićemo značajnu uštedu u potrošnji električne energije – rekao je predsednik opštine Adrian Satmari –

„Budžet za 2024.godinu je opredeljen prema razvoju.– Želim da izrazim veliko zadovoljstvo time kako je izgledala današnja sednica. Mislim da je ovo primer kako treba da izgledaju skupštinska zasedanja. Obradili smo sve tačke dnevnog reda. Jednoglasno smo usvojili budžet opštine za 2024. godinu. Budžet je obuhvatio sve segmente razvoja, ima i socijalnu komponentu, predviđeno je i povećanje zarada budžetskih korisnika, a znatna su ulaganja u razvoj poljoprivrede i sporta. Treba još jednom pomenuti činjenicu, a to je da gotovo polovinu budžeta sačinjava prihod od poreza na zarade što je pokazatelj bačkotopolske privrede. Cilj nam je, nadalje, pospešivanje poljoprivredne proizvodnje što će dovesti do takvog konsolidovanja budžeta za narednu godinu. Sve što mi uložimo u poljoprivredu, to nam se višestruko vrati kroz budžet. Uspeli smo da taj novac, za investicije, sačuvamo, uspeli smo da kreiramo takav budžet da imamo dovoljno sredstava i za tekuće poslovanje i da isplatimo kapitalne investicije, što nama daje nadu da ćemo imati sve više i više organizovane poljoprivredne proizvodnje na teritoriji naše opštine.”- kaže predsednik SO Saša Srdić.

You May Also Like

More From Author