BAČKA TOPOA / ZAHVALJUJUĆI PREKOGRANIČNOJ SARADNJI 470 HILADA EVRA U GRADSKU PARK

Opštinsku upravu u drugoj polovini godine, čeka i važan projekat revitalizacije gradskog parka. Za tu svrhu opredeljeno je 8 miliona dinara, dok je u okviru IPA Programa prekogranične saradnje, opštini Bačka Topola, za tu vrstu obnove, dodeljeno 470.000 evra

Prema studiji zaštite Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u kojoj se navodi da je “po vrednosti sadržaja i oblika koje ima, kao i po stepenu očuvanosti, Gradski park u Bačkoj Topoli se izdvaja od drugih zaštićenih parkova Vojvodine, i jedan je od najvrednijih parkova Srbije. Ima veliki kulturno-istorijski i naučni značaj, estetsku i vaspitno-obrazovnu, ekološku i socijalnu funkciju”. S vremena na vreme to nije bilo prepoznato u Bačkoj Topoli pa je nekada “park za ponos” postao poprilična ruina. Sada se čine napori da se Gradskom parku vrati stari sjaj.

Bačka Topolii je među prioritetima uređenje parka, naime to je na srcu Bačkotopolanima pa bi ovde lookalna samouprava svakako želela to da reši, da u potpunosti uredi i da novi izgled i da u celini grad Bačka Topola dobije novi izgled, jer znamo da su ovde u toku ozbiljne gradnje sa jedne strane stadion, a sa druge se gradi kupalište, dok sa treće sada započinje gradnja hotela i ovde je park pored trga čije uređenje treba da bude prioritet. 

Opštinsku upravu u drugoj polovini godine, čeka i važan projekat revitalizacije gradskog parka. Za tu svrhu opredeljeno je 8 miliona dinara, dok je u okviru IPA Programa prekogranične saradnje, opštini Bačka Topola, za tu vrstu obnove, dodeljeno 470.000 evra

” Dajemo prioritet rešenjima koja su bliski prirodi. U saradnji sa ekolozima želimo da sagradimo portsko rekreativni centar koji će biti u interesu očuvanja prirodnih vrenosti koje se tamo nalaze”- ističe Satmari

You May Also Like

More From Author