PODRŠKA ZA 32 PRIVREDNIKA IZ BUDŽETA OPŠTINE

U cilju promovisanja rasta lokalnih preduzeća, podržavamo 32 mala preduzetnika u nabavci opreme, vredne 2,5 miliona Danas smo potpisali ugovore o grantu sa rukovodiocima firme za nabavku novih mašina- KAŽE PREDSEDNIK OPŠTINE ADRIJAN SATMARI

Cilj programa je podsticanje dinamičnog, održivog i inkluzivnog lokalnog ekonomskog razvoja kroz sistemsko unapredjenje uslova za bavljenje preduzetništvom zasnovanih na promociji i afirmaciji preduzetništva, razvoju preduzetničkih sposobnosti i kapaciteta i direktnu podršku realizaciji preduzetničkih ideja. Namijenjen je, preduzetnicima i privrednim društvima koji su registrovani sa sjedištem na teritoriji opštine BAČKA TOPOLA, a pripadaju kategoriji malih preduzeća. Sredstva se odobravaju u jednokratnom iznosu od oko 200.000 hiljada dinara, a subvencioniše se nabavka opreme.U cilju promovisanja rasta lokalnih preduzeća, podržali smo, 32 mala preduzetnika u nabavci opreme, vredne 2,5 miliona Danas smo potpisali ugovore o grantu sa rukovodiocima firme za nabavku novih mašina. – kađe predsednik opštine Adrijan Satmari

You May Also Like

More From Author