Saopštenje sa sednice Vlade AP Vojvodine

Estimated read time 3 min read

Novi Sad, 17. jul 2013. -Na današnjoj sednici, kojom je predsedavao potpredsednik Vlade i pokrajinski sekretar  za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Dragoslav Petrović, Vlada AP Vojvodine usvojila je informaciju o aktuelnoj situaciji u „Luci Novi Sad” akcionarskom društvu za pretovar i skladištenje, koja će biti dostavljena Vladi Republike Srbije.

Inicijativu za usvajanje ove Informacije podržali su Savet za vodni saobraćaj i Savet za logistiku pri Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, koji su na svojoj sednici održanoj 15.07.2013. godine, konstatovali da se procedura formiranja nove Skupštine akcionara Luke Novi Sad sprovodi mimo saznanja i uključivanja pokrajinskih organa u postupak zaštite javnih interesa. Inicijative za prodaju Luke Novi Sad, iskazane u ranijem periodu, zaustavljene su upravo intervencijom pokrajinskih organa,  zahvaljujući čemu je novosadska luka ostala u povoljnijem statusu u odnosu na ostale međunarodne luke u Srbiji. Luka Novi Sad dostiže značajno veći obim pretovara i kontinuirani razvojni trend i sačuvala je naglašen karakter javne delatnosti.

Saopštenje sa sednice Vlade AP Vojvodine

Vlada Vojvodine je donela zaključke u kojima predlaže odlaganje vanredne sednice Skupštine akcionara „Luke Novi Sad” A.D. zakazane za 17.07.2013. godine, iz razloga što nije zakazana u skladu sa osnivačkim aktima Luke Novi Sad A.D, u pogledu načina sazivanja Skupštine akcionara i predloženih tačaka dnevnog reda, odnosno iz razloga što je prekršen član 22. stav 2. važećeg Ugovora o izmenama i dopunama osnivačkog akta „Luka Novi Sad” Akcionarskog društva za pretovar i skladištenje, Novi Sad, koji predviđa da Upravni odbor, odnosno Nadzorni odbor, ima 5 članova koje bira Skupština akcionara na predlog Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada. Međutim, Vlada Republike Srbije, svojim Zaključkom 24 Broj: 119-3725/2013-2 od 20. maja 2013. godine predložila je imenovanje 7 članova Nadzornog odbora, dok je Autonomnoj Pokrajini Vojvodini uskraćeno pravo da imenuje svoje predstavnike u Upravnom, odnosno Nadzornom odboru Luke Novi Sad A.D.

Takođe, zaključci sadrže i  zahtev za hitno sprovođenje Zaključka Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine broj 00036/2008 od 17.12.2008. godine, na osnovu koga je AD „Luka Novi Sad” zadužena da u što kraćem roku, u saradnji sa Agencijom za privatizaciju i Fakultetom tehničkih nauka Novi Sad, preuzme neophodne aktivnosti na organizacionoj i statusnoj transformaciji privrednog subjekta.

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine imenovala je  doc. dr sci. med Ferenca Vicka, doktora medicine, specijalistu opšte hirurgije, za vršioca dužnosti direktora Instituta za onkologiju Vojvodine.

Saopštenje sa sednice Vlade AP Vojvodine

Na današnjoj sednici Pokrajinska vlada odobrila je finansijsku pomoć u visini od 500.000 dinara Fondaciji Plavi Dunav iz Bačke Topole, za sufinansiranje troškova održavanja „VII Kampa tolerancije mladih podunavskih gradova i regija”. Sedmi Kamp tolerancije održaće se Bačkoj Topoli od 21. do 27. jula 2013. godine.

You May Also Like

More From Author

28Comments

Add yours

+ Leave a Comment