ПОМОЋ ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ

Нови Сад , 20. јул 2016.

Покрајинска влада, на данашњој седници којом је председавао Игор Мировић, задужила је, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, да након ребаланса буџета за 2016. годину настави са исплатом новчане помоћи породици у којој се роди треће дете, у износу од 12.000,00 динара месечно по кориснику, до краја 2016. године. Наиме, након разматрања Информације о реализацији мера утврђених програмом демографског развоја АП Војводине у првом полугодишту 2016. године, Покрајинска влада је оценила је да су мере којима се подстиче рађање деце, један од трајних приоритета и истовремено констатовала да је неопходно изнаћи додатна средства за те потребе, с обзиром на чињеницу да у актуелном буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину нису била предвиђена средства за ову намену.

Покрајинска влада данас је допунила Одлуку о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија, који се финансирају из буџета АП Војводине, на факултетима Универзитета у Новом Саду, у школској 2016/2017. години. На Природно-математичком факултету, наиме, акредитован је нови студијски програм мастер академских студија Примењена математика: Наука о подацима, за извођење на српском и енглеском језику. На овај програм ће у наредној школској години моћи да се упише 20 студената на буџету.

На данашњој седници, Покрајинскa влада донела је и решења о постављењу седам подсекретара и 15 нових помоћника покрајинских секретара у ресорним секретаријатима и пет нових помоћника директора Управе за капитална улагања и Управе за заједничке послове покрајинских органа.

You May Also Like

More From Author

19Comments

Add yours

+ Leave a Comment