OPŠTINA BAČKA TOPOLA – PODSTICAJ 6,7 MILIONA GAZDINSTVIMA

Estimated read time 2 min read

 

Sa prvih 60 poljoprivrednih gazdinstava koji su se javili na raspisane konkurse lokalne samouprave Bačke Topole, ugovore je potpisao predsednik opštine Gabor Kišlinder.

Potpisanim ugovorima raspodeljeno je milion dinara bespovratnih sredstava, od 6,7 miliona dinara koliko je na raspolaganju u Opštinskom fondu za poljoprivredu i ruralni razvoj Bačke Topole.

Gazdinstvima su ovim ugovorima obezbeđena sredstva za pokrivanje dela troškova osiguranja useva i kamata na kredite, a konkursi za podršku poljoprivrednicima su otvoreni do 21. novembra. Raspodela će se vršiti do utroška raspoloživih sredstava u pomenutom fondu.

Na ime sufinansiranja kamata izdvojeno je 1,8 miliona dinara, a moguće je ostvariti najviše polovinu ukupne kamate koja dospeva za naplatu u ovoj godini, odnosno do 20.000 dinara po korisniku. Za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja koji podstiču razvoj poljoprivrede namenjeno je ukupno 2,6 miliona dinara, a gazdinstva mogu ostvariti 40 odsto visine premije osiguranja, najviše do 20.000 dinara.

Do sada je podneto 150 prijava zainteresovanih gazdinstava, a nosioci gazdinstava ističu da im je svaka podrška, pa i ovaj vid podsticaja iz kase lokalne samouprave dobrodošao. Zainteresovanost poljoprivrednika je povećana za dobijanje bespovratnih podsticajnih sredstava.

U toku su još konkursi za sufinansiranje troškova veterinarskih usluga i nabavke lekova, vakcina i vitamina za goveda, na kome gazdinstva mogu ostvariti najviše do 40.000 dinara, ako imaju najviše 15 grla goveda upisanih u matičnu evidenciju, a oni sa više grla nemaju pravo učešća na konkursu. Za ovu svrhu izdvojiće se 2,5 miliona dinara.

You May Also Like

More From Author

65Comments

Add yours

+ Leave a Comment