BAČKA TOPOLA USVOJILA BUDŽET

Estimated read time 3 min read

Lokalni parlament opštine Bačka Topola, na završnoj sednici usvojio je budžet za narednu godinu . Za potrebe gradjana, namera je, da se u 2017. godini potroši 1,38 milijari dinara. Kako je objasnila, Ildiko Fekete , rukovodilac opštinskih finansija, okvir je to u kojem se kretala potrošnja u 2016. godini i njegove smernice vezane su za ekonomsku održivost sa tendencijama blagog razvoja, kao i za ulaganja u industriski park, koji bi trebao da privuče, domaće i strane investitore.

Pored toga, planirana su i budzetska sredstva za one oblasti koje su građanima isto tako važne, pa će, sredstava biti usmerena za zdravstvo, rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola i ustanove kulturnih delatnosti.

Govoreći o najvažnijim projektima za narednu godinu, Gabor Kišlinder, predsednik opštine, kao prioritet je odredio rešavanje kanalizacione mreže u gradu i industriskoj zoni. Naglasio je da se radi o velikim projektima koji zahtevaju mnogo novca ali da će se rešavati etapno u nekoliko narednih godina.

„ Bačka Topola je po pošumljenosti, sa 0,7 odsto površine, medju onim, gde treba hitno intervenisati, kako bi se sprečila erozija poljoprivrednog zemljišta i velike štete. U tu namenu smo izdvojili 12 miliona dinara, kako bi makar malo, podigli kvalitet površina pod šumama, koje u Evropi dosežu, 7 posto površina.Prevazilazimo problem nastao nelikvidnošću DTD Krivaja, sklapanjem ugovora sa Vodnom privredom Subotice, koji će preuzeti poslove čišćenja vodotoka Krivaje. Zbog zakonske odredbe , da novac ne možemo prebaciti preduzeću u stečaju, oko 7 miliona u 2016. godini nam je ostalo neiskorišćeno, pa i posao neodradjen.U narednoj godini i ovi poslovi će biti nadoknadjeni.“-kaže Kišlinder.

Helena Mesaroš, šef odborničke grupe SNS-a, primetila je , da se raspodela novca u novom budžetu vrši ravnomernije nego ranije, u selima, opštine što će omogućiti i ravnomerniji razvoj. Kaže da je ulaganje u škole krenulo boljim smerom. Odbornik, Vera Kaludjerović izražava veru u orjentaciju da se zapošljavaju mladi, navodeći primer Mlekare, čija gradnja , treba da otpočne narednog proleća u Industriskoj zoni i postane baza za nova radna mesta. Dušan Uzelac, je mišljenja da se nedovoljno novca izdvaja za turizam u opštini, koji jeste potencijal velikih razmera. Uverenja je da će to biti ispravljeno, prvim rebalansom budžeta naredne godine.Ela Štraub, iz opozicione LSV, iznela je podatak da u Bačkoj Topoli ima 6100 domaćinstava a samo 1514 priključenih na gradsku kanalizaciju, ukazavši da je to ekološka bomba i da novac za rešavanje ovog problema mora biti prioritet, ispred svih ostalih.

Buđet, za 2017. godinu,  izglasan je vladajućom većinom, dok je sedam odbornika, ostalo uzdržano prilikom glasanja.

You May Also Like

More From Author

592Comments

Add yours
  1. 466
    It is important to not purchase dapoxetine from online retailers or individuals that do not require a prescription, as this can increase the risk of purchasing counterfeit or substandard medication.?

    Topical anesthetics, such as lidocaine or benzocaine, are applied directly to the penis to reduce sensitivity and delay ejaculation. These products are available in various forms, including sprays, creams, and gels, and can be purchased over the coun…

    It is defined as the inability to delay ejaculation during sexual intercourse, resulting in decreased satisfaction for both partners.

+ Leave a Comment