Loading

wait a moment

BAČKA TOPOLA USVOJILA BUDŽET

Lokalni parlament opštine Bačka Topola, na završnoj sednici usvojio je budžet za narednu godinu . Za potrebe gradjana, namera je, da se u 2017. godini potroši 1,38 milijari dinara. Kako je objasnila, Ildiko Fekete , rukovodilac opštinskih finansija, okvir je to u kojem se kretala potrošnja u 2016. godini i njegove smernice vezane su za ekonomsku održivost sa tendencijama blagog razvoja, kao i za ulaganja u industriski park, koji bi trebao da privuče, domaće i strane investitore.

Pored toga, planirana su i budzetska sredstva za one oblasti koje su građanima isto tako važne, pa će, sredstava biti usmerena za zdravstvo, rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola i ustanove kulturnih delatnosti.

Govoreći o najvažnijim projektima za narednu godinu, Gabor Kišlinder, predsednik opštine, kao prioritet je odredio rešavanje kanalizacione mreže u gradu i industriskoj zoni. Naglasio je da se radi o velikim projektima koji zahtevaju mnogo novca ali da će se rešavati etapno u nekoliko narednih godina.

„ Bačka Topola je po pošumljenosti, sa 0,7 odsto površine, medju onim, gde treba hitno intervenisati, kako bi se sprečila erozija poljoprivrednog zemljišta i velike štete. U tu namenu smo izdvojili 12 miliona dinara, kako bi makar malo, podigli kvalitet površina pod šumama, koje u Evropi dosežu, 7 posto površina.Prevazilazimo problem nastao nelikvidnošću DTD Krivaja, sklapanjem ugovora sa Vodnom privredom Subotice, koji će preuzeti poslove čišćenja vodotoka Krivaje. Zbog zakonske odredbe , da novac ne možemo prebaciti preduzeću u stečaju, oko 7 miliona u 2016. godini nam je ostalo neiskorišćeno, pa i posao neodradjen.U narednoj godini i ovi poslovi će biti nadoknadjeni.“-kaže Kišlinder.

Helena Mesaroš, šef odborničke grupe SNS-a, primetila je , da se raspodela novca u novom budžetu vrši ravnomernije nego ranije, u selima, opštine što će omogućiti i ravnomerniji razvoj. Kaže da je ulaganje u škole krenulo boljim smerom. Odbornik, Vera Kaludjerović izražava veru u orjentaciju da se zapošljavaju mladi, navodeći primer Mlekare, čija gradnja , treba da otpočne narednog proleća u Industriskoj zoni i postane baza za nova radna mesta. Dušan Uzelac, je mišljenja da se nedovoljno novca izdvaja za turizam u opštini, koji jeste potencijal velikih razmera. Uverenja je da će to biti ispravljeno, prvim rebalansom budžeta naredne godine.Ela Štraub, iz opozicione LSV, iznela je podatak da u Bačkoj Topoli ima 6100 domaćinstava a samo 1514 priključenih na gradsku kanalizaciju, ukazavši da je to ekološka bomba i da novac za rešavanje ovog problema mora biti prioritet, ispred svih ostalih.

Buđet, za 2017. godinu,  izglasan je vladajućom većinom, dok je sedam odbornika, ostalo uzdržano prilikom glasanja.

Leave a Reply