INICIJATIVA – SPOMEN SOBA “PETEFI BRIGADE” U BAČKOTOPOLSKOJ KASARNI

Izvor:subotica kom

Komunisti Subotice i Društvo za istinu o NOB-u podneli su inicijativu da se u sklopu kasarne Vojske Srbije u Bačkoj Topoli oformi spomen-soba „Petefi brigade“.

Inicijativa je podneta Gaboru Kišlinderu, predsedniku Opštine Bačka Topola i Nikoli Ivoševiću, sekretaru GO SUBNOR-a u Subotici, a formirana je i radna grupa koja treba da realizuje osnivanje spomen-sobe.

– Za ostvarivanje ove inicijative ima nekoliko razloga, kao što su edukacija i vaspitavanje omladine, snažna poruka da ni u jednoj nacionalnoj zajednici u Srbiji sloboda, mir, svecivilizacijske vrednosti niko nije poklonio, nego su se one u zajednici sa drugima, sa oružjem u ruci za to izborile u borbi protiv fašističkih okupatora na ovim prostorima, negujući antifašističku tradiciju, kao i poruka da samo život zajedno može da garantuje razvoj Srbije i naših opština – navodi se u saopštenju koje potpisuje Mikloš Olajoš Nađ. – Arhitektonsko rešenje i predlog izgleda same postavke već postoje. U toku je postupak otvaranja žiro računa i pokretanje kampanje za prikupljanje dobrovoljnih priloga građana i preduzeća za osnivanje predmetne spomen-sobe. Takođe, molimo građane koji su bili u sastavu „Petefi brigade”, njihove potomke kao i sve one koji mogu na bilo koji način da doprinesu osnivanju spomen-sobe da se jave Društvu za istinu o NOB i Jugoslaviji GO Subotica.

Podsetimo, Petnaesta vojvođanska udarna brigada „Šandor Petefi“ formirana je 31. decembra 1944. po naređenju Glavnog štaba Vojvodine u selu Kiščanju (Mađarska) od boraca mađarske nacionalne manjine, koji su od ranije bili u slavonskim (bataljon „Šandor Petefi“) i vojvođanskim jedinicama i onih koji su po oslobođenja Bačku stupili u NOVJ. Bila je u sastavu Šesnaeste vojvođanske divizije NOVJ, a sastojala se od četiri bataljona, izviđačke i vozarske čete, sanitetskog voda i intendanture a brojala je oko 1200 boraca.

You May Also Like

More From Author

37Comments

Add yours

+ Leave a Comment