Suzbijanje komaraca od petka

Estimated read time 1 min read

Nova akcija suzbijanja komaraca na teritoriji  Bačke Topole , prema rečima Predraga Lalovića,  sprovešće se u petak  15. jula .  Ukoliko toga dana ne budu povoljni uslovi za rad, tretman će se izvršiti prvog narednog dana sa povoljnim meteorološkim uslovima.

 

Tretman će se vršiti ULV tehnikom sa zemlje, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije lambda cihalotrin.

Preparati su toksični za pčele, te se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 kilometara od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana

You May Also Like

More From Author