ZA ONE KOJI SE NE GREJU, UMESTO 25, SADA, 10 POSTO, OD CENE GREJANJA

Estimated read time 2 min read

Izmenom odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom enegrijom usvojenoj na sednici Skupštine opštine Bačka Topola krajem prošle godine, usvojena je peticija građana koji su se odjavili sa daljinskog grejanja, da im se umanji naknada za prolazak toplotne energije kroz cevi u stanovima.

Tako će korisnici koji su trajno isključeni sa sistema daljinskog grejanja, sa kojim je prethodnih godina bilo dosta problema, ubuduće plaćati 10 odsto naknade za isporučenu toplotnu energiju. Ovaj toplotni dobitak putem instalacija koje prolaze kroz njihove prostorije i toplotni dobitak od grejnih površina, isključeni sa daljinskog grejanja su do sada plaćali 25 odsto od cene grejanja.

Korisnici daljinskog grejanja koje je od prošle grejne sezone ponovo povereno JP „Komgrad“, dopunom odluke imaće mogućnost da se bar jednom u toku grejne sezone izjasne o kvalitetu pružanja usluge grejanja. Izjašnjavanje će se omogućiti pismenim putem popunjavanjem formulara koji će se korisnicima dostavljati uz račun za grejanje, a rezultati će biti objavljeni na zvaničnom sajtu lokalne samouprave Bačke Topole.

Ukoliko rezultati izjašnjavanja pokažu da je većina korisnika nezadovoljna uslugom, biće pokrenut postupak preispitivanja rada JP „Komgrad“od strane lokalne samouprave.

You May Also Like

More From Author