STRUČNA PRAKSA UZ NADOKNADU OD 20.000 DINARA

Estimated read time 3 min read

Projekat nemačke razvojne saradnje „Podsticanje zapošljavanja mladih“ u saradnji sa Nacionalnim udruženjem Serbia Organika objavio je javni poziv za obavljanje stručne prakse iz oblasti organske poljoprivrede i prehrambene tehnologije po principima organske proizvodnje.
Cilj prakse je, sticanje potrebnih znanja i veština iz oblasti organske proizvodnje i prerade i osposobljavanje za obavljanje poslova u sektoru organske proizvodnje.
“Program stručne prakse je namenjen mladim, nezaposlenim licima do 35 godine starosti koji su:
diplomirali na Poljoprivrednom fakultetu (smer organska poljoprivreda/ekološka poljoprivreda, voćarstvo/vinogradarstvo, ratarstvo i povrtarstvo, opšta agronomija, stočarstvo – zootehnika, fitomedicina i prehrambena tehnologija) ili Tehnološkom fakultetu (smer prehrambena biotehnologija i prehrambeno inženjerstvo) ili na poslednjoj godini osnovnih ili master studija gore pomenutih fakulteta i studijskih programa/smerova. ” kaže Helena Mearoš, iz opsinskog veća Bačke Topole
Na konkurs mogu da se prijave svi oni koji ispunjavaju su  državljani Republike Srbije,
da imaju manje od 35 godina, da su nezaposleni,da su završili ili završavaju neki od navedenih fakulteta i studijskih programa,da nisu imali radno iskustvo u oblasti organske i prehrambene tehnologije,da su spremni za sticanje novih znanja i veština, da su motivisani i spremni za rad u ovoj oblasti, piše u programu
“Odabranim kandidatima program stručne prakse nudi priliku za sticanje praktičnih znanja i veština iz oblasti organske proizvodnje i prerade u sektoru organske proizvodnje kod poslodavaca koje uspešno posluju u ovom sektoru dugi niz godina.Tokom trajanja stručne prakse licima koja učestvuju u programu biće plaćena nadoknada u mesečnom iznosu od 20.000 dinara (neto), troškovi prevoza i doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.Predviđeno trajanje programa je do 6 meseci.”- objašnjava Mesaroš
Svi oni koji su zainteresovani za pohađanje stručne prakse treba da pošalju sledeća dokumenta:
Prijavu za stručnu praksu (preuzima se na veb stranici udruženja Serbia Organika) http://www.serbiaorganica.info/javni-poziv-za-obavljanje-strucne-prakse-iz-oblasti-organske-poljoprivrede-i-prehrambene-tehnologije-po-principima-organske-proizvodnje/ Kratku biografiju napisanu u slobodnoj formi,Motivaciono pismo,Fotokopiju lične karte, Fotokopiju diplome (ne mora da bude overena) – za nezaposlena lica, Fotokopiju indeksa prve strane i strane gde je overen poslednji semestar – za studente Prijave sa navedenom dokumentacijom se dostavljaju mejlom na: info@serbiaorganica.org ,Rok za slanje prijava je 15. mart 2018. do 17:00.
Prijavu možete preuzeti na sledćem linku i na veb stranici http://www.serbiaorganica.info/javni-poziv-za-obavljanje-strucne-prakse-iz-oblasti-organske-poljoprivrede-i-prehrambene-tehnologije-po-principima-organske-proizvodnje/
“Projekat Podsticanje zapošljavanja mladih se sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije kao vodećim partnerom. Cilj projekta je da pruži podršku mladima između 15 i 35 godina starosti da se bolje pozicioniraju na tržištu rada i da se lakše i brže zaposle.”- ističe Helena Mesaroš

 

 

 

 

 

You May Also Like

More From Author