SREDNJOŠKOLCIMA BAČKE TOPOLE BESPLATAN PREVOZ DO ŠKOLE

Estimated read time 2 min read

Prema konkurursu za prevoz učenika, koji je raspisala Opština Bačka Topola, pravo na novac za prevoz, imaju redovni učenici srednje škole, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Bačka Topola, koji svakodnevno koriste autobus, voz ili drugo prevozno sredstvo radi odlaska u mesto pohađanja nastave i ne primaju nikakvu pomoć od drugih organizacija, zajednica i fondacija.

Uz prijavu je potrebno priložiti potvrdu o upisu u školu sa naznačenim smerom (učenici koji upisuju I razred srednje škole), fotokopiju svedočanstva (učenici koji upisuju II, III i IV razred srednje škole), fotokopiju lične karte (učenika ili roditelja) i potvrdu poslodavca da roditelj ne prima nikakvu naknadu za školovanje učenika. Za nezaposlena lica potrebno je da dostave uverenje da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a zemljoradnici fotokopiju zdravstvene knjižice, dok roditelji koji su korisnici MOP-a, potvrdu od Centra za socijalni rad,

Potrebna je i fotokopija tekućeg računa otvorenog kod Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd – Ekspozitura B.Topola.

Molbe sa potrebnom dokumentacijom se podnose do 05. septembra 2017. godine Opštinskoj upravi Bačka Topola – Uslužni centar, šalter 2. odnosno u mesnim kancelarijama.

You May Also Like

More From Author