ELEKTRONSKA UPRAVA U BAČKOJ TOPOLI-OLAKŠICA ZA GRADJANE I ODBORNIKE

Estimated read time 3 min read

Predsednik Skupštine opštine Bačka Topola, Saša Srdić, u izjavi za Bt Pubic News, najavio je dodelu novca opštini Bačka Topola, koja je učestvovala na konkursu za sufinansiranje projekata koji doprinose boljem upravljanju i radu lokalnih samouprava.

Opština  Bačka Topola konkurisala je sa projektom  “digitalizacije”, za koji je dobila nešto više od 8,5 miliona dinara. Za uspostavljanje informacionog sitema elektronskog vodjenja sednice obezbedjno je 4,6 miliona dinara, 2,7 za uvodjenje sistema upravljanja dokumentima i 1,15 miliona za osavremenjavanje tehnike  i prušanje efikasnije usluge elektronske matične službe i elektronske pisarnice.

– Postajemo opštinska uprava u kojoj će se korišćenje papirne dokumentacije svesti na minimum. Vrlo brzo svi odbornici će akte dobijati na zvanične mejl adrese. U istu svrhu biće prilagođen i zvanični sajt Bačke Topole, na kome će svi građani, onog trenutka kada ih odbornici budu dobili, imati uvid u  materijal, čime će se rad Skupštine učiniti transparentijim i omogućiti bačkotopolčanima da utiču na odbornike uoči donošenja odluka.- kaše Srdić

Opremanje omogućava da se javne usluge u što većoj meri pružaju putem interneta i primenom informacionih tehnologija ističe Srdić i objašnjava da će na  taj način građanima će biti olakšana komunikacija sa administracijom, a komplikovane upravne postupke biće moguće  dodatno pojednostaviti i ubrzati korišćenjem informacionih tehnologija.

Elektronska uprava ima za cilj da oslobodi građane brige oko procedura kod koga i na koji način mogu ostvariti svoja prava.

Elektronska razmena podataka iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih biće veoma brzo omogućena. Ovaj vid razmene podataka rezultat je Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka koji su u novembru 2017. godine potpisali ministarka pravde Nela Kuburović i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, saopštio je Srdić.Pored navedenih razmena podataka, Sporazum omogućava i da matične službe dobijaju direktne podatke od sudova kada je reč o pravnosnažnim sudskim odlukama koje se odnose na razvode brakova, kao i odluke koje se odnose na utvrđivanje materinstva i očinstva i utvrđivanje smrti. U saopštenju se napominje da će uspostavljena elektronska razmena dodatno doprineti ubrzanju postupaka pred pravosudnim organima, ali i smanjiti troškove postupka, što je u najvećem interesu građana

You May Also Like

More From Author