PROSPERITATI- NAJVEĆE INTERESOVANJE ZA KUPOVINU NOVE OPREME U BAČKOJ TOPOLI

Estimated read time 2 min read
VELIKO INTERESOVANJE ZA NOVAC KOJI DODELJUJE MADJARSKA FONDACIJA PROSPERITATI. MNOGI ŽELE SOPSTVENO PREDUZEĆE U BAČKOJ TOPOLI.
Na novom konkursu fondacije „Prosperitati” pomoć mogu da dobiju snabdevači poljoprivrednih integratora, oni koji proizvode i prodaju svoje domaće proizvode, te oni koji žele da osnuju preduzeće i početnici u preduzetništvu. Balint Juhas, šef kancelarije fondacije „Prosperitati” rekao je: „Objavili smo osam konkursa. Od toga, pet konkursa je za integratore, odnosno za poljoprivredne proizvođače koji imaju ugovore sa integratorima. Raspisali smo konkurse za kupovinu opreme, i mislim da će za to biti najveće interesovanje. Do januara oko 4500 poljoprivrednika je iskazalo interesovanje. Osim toga, raspisali smo konkurs i za proizvodnju domaćih proizvoda i njihovu prodaju, a imamo i konkurs za podršku  početnicima u preduzetništvu.”
Rukovodioci fondacije smatraju važnim pripremu start-up preduzetnika za izazove. Zbog toga oni koji će se kvalifikovati za podršku fondacije, moraće odslušati jednogodišnju obuku. “Knjidovođstvo, pravni poslovi, razlika između poslovnih formi, troškovi, planiranje prihoda… Takve i slične stvari treba da se savladaju u interesu što bolje pripreme za pokretanje poslovanja i razvoja istog. Tokom 40-satne obuke kandidati će savladati osnove upravljanja preduzećem“ – objašnjava upravitelj Fondacije Prosperitati Balint Juhas.
O detaljima novog konkursnog kruga informacije se mogu naći na internet stranici www.prosperitati.rs

You May Also Like

More From Author