Loading

wait a moment

MADJARSKA SLOGA OČEKUJE PODRŠKU ZA DOSADAŠNJU POLITIKU SVM-a

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić raspisao je izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina za 4. novembar.Članove za nacionalne savete 2018.godine biraju 22 manjinske zajednice, od toga 18 nacionalnih manjina je ispunilo uslov za neposredne izbore (albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipćanska, mađarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, češka), a četiri za izbore putem elektronske skupštine (makedonska, hrvatska, crnogorska i ruska).

To je razlog za temeljne pripreme na Severu Bačke , pre svega za Madjarski nacionalni savet. Opština Bačka Topola na 35 mesta ima dva kandidata. To su Ana Kišimre Serda iz Bačke Topole i Robert Fazekaš iz Stare Moravice. Lista nosi ime Mađarska Sloga. Za Opštinski odbor SVM ovo su veoma važni izbori, kaže Arpad Fremond i ujedno izrazio nadu da će od strane glasača dobiti punu podršku, a na taj način i sprovođenje dosadašnje politike SVM.