VISOK NIVO OBUČENOSTI U BAČKOTOPOLSKOJ KASARNI “BAČKA”

Estimated read time 2 min read

Svi pripadnici Vojske Srbije prikazuju veoma visok nivo obučenosti i veoma visoku spremnost za ispunjavanje svakog zadatka. Moral u jedinicama je na veoma visokom nivou i to je ono što nas sve raduje i čini nas ponosnim, rekao je  ministar odbrane Aleksandar Vulin.

Vulin je, u pratnji načelnika Generalštaba general-potpukovnika Milana Mojsilovića i komandanta Kopnene vojske general-potpukovnika Milosava Simovića, obišao obuku profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u kasarni “Bačka” u Bačkoj Topoli.

“U ovim nemirnim i nesigurnim vremenima, istakao je ministar odbrane, snažna, razvijena i zadovoljna Vojska Srbije je najbolji garant da ćemo biti slobodni i da ćemo nastaviti da odlučujemo sami o sebi”, rekao je.

Prema rečima komandanta 17. mehanizovanog bataljona i komandanta garnizona Bačka Topola, majora Radeta Adamovića, danas je u kasarni “Bačka” prikazan deo naoružanja i vojne opreme koji se nalazi u naoružanju jedinica stacioniranih u Bačkoj Topoli.

Prikazan je deo realizacije obuke jedinica iz garnizona, a posebno bih istakao obuku na BOV Polo M83, obuku na haubicama SH 122, obuku minobacačkog voda i obuku mehanizovanog voda.

Pored ove redovne obuke koju izvode jedinice iz garnizona, danas smo prikazali i deo naoružanja i opreme koji se koristi u Kopnenoj zoni bezbednosti na obezbeđenju administrativne linije, istakao je major Adamović.

Nakon informisanja o stanju u jedinici, ministar odbrane imao je priliku da vidi prikaz pešadijskog naoružanja i sredstava za maskiranje, kao i radnje i postupke na komandu ,spreman za paljbu” na lanseru raketa samohodnom protivoklopnom M-83.

Profesionalni pripadnici Prve brigade demonstrirali su segment obučavanja i na samohodnoj haubici 122 mm, dok je vod minobacača 120 mm prikazao posedanje vatrenog položaja.

Mehanizovane jedinice demonstrirale su radnje i postupke mehanizovanog voda na BVP M80A, kao i lansiranje mosta sa tenka nosača mosta i prelaz mehanizovanog voda preko mosta.

Ministar Vulin je obišao i kabinete gde je imao priliku da vidi obuku operatera na trenažeru.

Tokom današnje posete kasarni „Bačka” ministar Vulin obišao je i pravoslavne i rimokatoličke bogoslužbene prostorije u kasarni “Bačka”.

Obilasku su prisustvovali i načelnik Uprave za operativne poslove Generalštaba Vojske Srbije general-major Želimir Glišović i komandant Prve brigade kopnene vojske pukovnik Zoran Nasković sa saradnicima.

You May Also Like

More From Author