PRE GRIPE KRENULA VAKCINACIJA U AMBULANTAMA “JANOŠA HADŽIJA”

Estimated read time 2 min read

Vakcina protiv gripa dostupna je od danas u svim domovima zdravlja u Srbiji. Cepivo je jutros iz Instituta Torlak distribuirano zavodima za javno zdravlje, a zatim do svih punktova u domovima zdravlja,pa tako i do bačkotopolskog “dr Janoš Hadži”. Podrazumeva to i ambulante u svim naseljima opštine.

.U primeni je vakcina Vaxigrip . Zaštita od gripa je besplatna za lica starija od 65 godina i hronične bolesnike.  Pravo na besplatnu vakcinu protiv gripa imaju i svi zaposleni i smešteni u gerontološkim centrima ili ustanovama socijalno zdravstvene zaštite, kao i zdravstveni radnici u zdravstvenim ustanovama. .Zaintersovani za zaštitu od gripa treba da se jave izabranom lekaru koji će im izdati nalog za vakcinaciju.

Osobe u posebnom riziku –Tu spadaju trudnice, sve osobe starije od šest meseci sa hroničnim bolestima srca, pluća (uključujući i astmu), zatim bubrežni bolesnici, osobe sa neurološkim poremećajima, transplantirani pacijenti, osobe sa oslabljenim imunitetom, sa poremećajima metabolizma – dijabetičari i gojazne osobe.

I ove sezone od gripa će nas štititi vakcina francuskog proizvođača Sanofi Pastera, a prema preporuci Svetske zdravstvene organizacije vakcina sadrži tri tipa virusa AH1N1, AH3N2 i virus B, jer su to virusi koji se ove godine očekuju da budu u cirkulaciji.

You May Also Like

More From Author