POKRAJINSKA VLADA IZDAJA NOVAC ZA REKONSTRUKCIJU ŠKOLE U PAČIRU

Estimated read time 1 min read

 Krajem prošle godine, Pokrajinska vlada je izdvojila 21 milion dinara za finansiranje investicija na objektima pet osnovnih škola, uglavnom u seoskim sredinama u Vojvodini: Sivcu, Pačiru, Elemiru, Malim Radincima kod Rume i Debeljači. Radovi koji se finansiraju odnose se na zamenu stolarije i podova, postavljanje termoizolacije, sanaciju krova, povezivanje škole i fiskulturne sale.

You May Also Like

More From Author