Loading

wait a moment

POKRAJINSKA VLADA IZDAJA NOVAC ZA REKONSTRUKCIJU ŠKOLE U PAČIRU

 Krajem prošle godine, Pokrajinska vlada je izdvojila 21 milion dinara za finansiranje investicija na objektima pet osnovnih škola, uglavnom u seoskim sredinama u Vojvodini: Sivcu, Pačiru, Elemiru, Malim Radincima kod Rume i Debeljači. Radovi koji se finansiraju odnose se na zamenu stolarije i podova, postavljanje termoizolacije, sanaciju krova, povezivanje škole i fiskulturne sale.