NA DELU POTVRDJENA OBEĆANJA O UNAPREDJENJU SELA OPŠTINE BAČKA TOPOLA I GRADA

Akcionim planom unaprejenja života u selima opštine Bačka Topola opredeljena su, velika sredstva, za podršku razvoju kulture i infrastrukture u 2018-2019 godini.

Poverenik Srpske napredne stranke za Bačku Topolu, Nemanja Simović, poručio je, da je važno da postoji obostrana komunikacija između lokalnih samouprava i seoskih sredina, jer bez identifikovanja potreba ne mogu da se kreiraju pravci delovanja viših nivoa vlasti.

On je izrazio nadu da će ostvareni rezultati i aktivno učešće svih pojedinačnih subjekata seoskog razvoja motivisati seljane da identifikuju potrebe koje obezbeđuju ostvarenje zajedničkih interesa, uključujući i efikasno funkcionisanje infrastrukturnih sistema od značaja za kvalitetniji život građana.   Cilj je da se na osnovu prikupljenih informacija iz seoskih sredina ravnomerno rasporedila sredstva za lokalne samouprave prema prepoznatim potrebama, čime će se usmeriti njihov razvoj. Potvrdio je da posle adaptacije sale Doma kulture , počinje nastavak asfaltiranja Leninjove ulice ali asfaltiranje puta do seoskog groblja u Tomislavcima.

“Nakon nekoliko godina, shodno odluci lokalne samouprave, počelo je saniranje mosta nedaleko od Beopetrolove ,benzinske pumpe, koja se nalazi uz glavnu saobraćajnicuSubotica- Novi sad, Dosadašnje stanje je, predstavljalo veliku opasnost za sve učesnike u saobraćaju,  zbog ruinirsnosti i pravo je čudo da se most nije urušio.Ovo je samo jedna od mnogih kritičnih tačaka koje se otklanjaju na saobraćajnicama u opštini u cilju bezbednijeg saobraćaja- kaže Simović

You May Also Like

More From Author