DAN ZDRAVLJA OBELEŽIO “JANOŠ HADŽI”

SVETSKI DAN ZDRAVLJA, 7. APRIL, OBELEŽAVA SE KAO JEDAN OD ZNAČAJNIH DATUMA PO KALENDARU JAVNOG ZDRAVLJA. OVOGODIŠNJI SVETSKI DAN ZDRAVLJA OBELEŽAVA SE POD SLOGANOM „PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSNOV UNIVERZALNE POKRIVENOSTI ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM . U BAČKOJ TOPOLI SVEČANO SU POLOŽENI VENCI NA BISTU OSNIVAČA SAVREMENE MEDICINE U OVOM KRAJU “DR JANOŠA HADŽIJA

 O životu i radu prvog lekara u Bačkoj Topoli govorila je direktor Doma zdravlja dr Dora Kaloci, podsetivši da je Janoš Hadži u Bačku Topolu došao 1878. godine i od tog vremena počinje njegova briga o lečenju i brizi za pacijente, a istorija beleži da je svojim umećem i požrtvovanošću u jeku pandemije kolere 1892. godine spasao veliki broj stanovništva. Dr Kaloci je podsetila i na razvoj zdravstvene zaštite u opštini Bačka Topola do današnjih dana, posvećeni daljem napretku pre svega pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu u seoskim sredinama. Tako će naredni period biti značajan po tome što će se pristupiti renoviranju ambulanti, kako je to učinjeno u Tomislavcima, Bajši, Novom Orahovu i Staroj Moravici a uskoro će se raditi na obnavljanju druge ambulante u Bačkoj Topoli.
“Primarna zdravstvena zaštita pokriva većinu zdravstvenih potreba tokom života, uključujući usluge kao što su: skrining, vakcinaciju, informacije o tome kako sprečiti nastanak bolesti, planiranje porodice, dijagnostiku, lečenje, koordinaciju sa drugim nivoima zdravstvene zaštite i rehabilitaciju. U većini slučajeva korisnici na ovom nivou uspevaju da zadovolje svoje zdravstvene potrebe, a ukoliko to nije slučaj, vanbolnička zdravstvena zaštita ima ulogu posrednika za upućivanje na druge, specijalizovane nivoe zaštite.Svetski dan zdravlja je i ove godine prilika da podsetimo stanovništvo na značaj zdravih stilova života i prevenciju faktora rizika za nastanak najčešćih poremećaja zdravlja. U Bačkoj Topoli je i posebna prilika na sećannje na ime dr Janoša Hadžija koji je doneo savremenu medicinu, toga vremena u naš grad.”- rekao je predsednik Skupštine optine Saša Srdić
 Povodom godišnjice Doma zdravlja, zaposlenima su uručene zahvalnice za dugogodišnji rad, a dodeljene su i predstavnicima lokalne vlasti, predsedniku opštine Gaboru Kišlinderu, predsedniku SO Bačka Topola Saši Srdiću, a ispred MZ Bačka Topola zahvalnicu je primio Nimrod Tomik.

You May Also Like

More From Author