BAČKA TOPOLA POD TEROROM SMRADA, SVE PINOKIO DO PINOKIJA…

Džonatan Svift je još pre četiri veka napisao da – “raju treba lagati za njeno dobro i varati ljude za njihov spas” . Zablude kao ishod laži nisu plod slučajnosti, već su deo umetnosti i umešnosti beskrupuloznih foteljaša i ostalih marioneta da bi držali narod u pokornosti a privredne vlastodršce, sve s nadom u povratak na političku vlast. Sve Pinokio do Pinokija.

Dakle prošle noćiu Bačkoj Topoli nije bilo poput Danteovog pakla. Smrad nije bio nepodnošljiv. Ljudi nisu bili omamljeni poput zombija. Istine radi , sve je mirisalo na lavandu. Ukoliko se nekome učinilo da ga smrad nagoni na povraćanje to je bilo prividjenje izazvano zlobom jer ga je na to nagnala zavist , želja da bezgrešne učini grešnim.Prošle noći sam shvatio koliko su efikasne novougradjene kade Žibelu, koje u potpunosti eliminišu smrad protiv koga se bačkotopolčani bore godinama i osetio sam potrebu da se izvinim inspektorki, Pevec, jer sam posumljao u njen izveštaj dat odbornicima Skupštine opštine. Sada mi je jasno da je čekala baš miris lavande koji je pokrio Bačku Topolu da opštinskim pečatom overi , DA VIŠE NE SMRDE ŽIVOTINJSKI LEŠEVI.

Ljudi koji godinama bacaju drvlje i kamenje po privrednoj “eliti”, koja je po njima izazivač smrada, konačno su shvatili , minulih dana, koliko su terorisali nedužni menadžment fabrike za preradu životinjskih leševa. Pitaju se , sa strahom, kuda će im grešne duše. Izvinjenje im lebdi na usnama, nisu mislili na radnike kafilerije koji rade posao za platu i treba da ljube noge svome gazdikoji ih lebom hrani.

Da dileme ne bude. U sistemu tržišne ekonomije proizvodjači se pridržavaju propisanih normi o društveno prihvatljivom nivou zagadjenja životne sredine. Pošto profiti proizvodjača u velikoj mjeri zavise od trţišnih cena proizvoda i usluga koje ne obuhvataju zahteve društva za zaštitu ţivotne sredine, oni jesu ekonomski stimulisani da obezbjedjuju nivo zagadjenja koje društvo želi. Zato je Bačka Topola , postala poznata , preko granica Srbije po tome da sve miriše na lavandu.

. Stepen ugroženosti životne sredine pokazuje da je trenutno na delu oživljavanje ozonskog omotača, da nema zagadjivanje rečnih tokova , degradacija poljoprivrednog zemljišta,, te da se ostvaruje vidljiv uticaj savršen uticaj na okruženje te da će miris lavaande, u narednom periodu, biti još prijatniji te će sever Bačke biti proglašen za područje u kome je poželjno boraviti, radi aroma terapije, koja izuzetno pogoduje zdravlju. To znači da će , ovaj tekst, u narednoj varijanti, biti pisan na osnovu izveštaja o potpunoj nevinosti, neopravdano napadanih zagadjivača. Postoji sao jedna opasnost da neopravdano napadani , ponovo udju u vlast i ukinu Omega televiziju, kao prošli put kada smo pisali o njihovoj nevinosti.

Piokiju je nos sve duži ali narod sve kuži. Oprostite na tudjici ali se lepo rimuje.

You May Also Like

More From Author