NERAZVIJENA OPŠTINA – 10.000 EVRA ZA MESEC IPO DANA INFORMISANJA

KAKO SE KRČME PARE GRADJANA OPŠTINE MALI IDJOŠ – OPTŠTINSKO VEĆE MALOIDJOŠKE OPŠTINE U OKTOBRU JE RASPISALO KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MEDIJSKIH PROJEKATA U 2019 . GODINI I PREKO “NEZAVISNE” KOMISIJE ISKRČMILO 3 MILIONA DINARA NA 8 MEDIJSKIH KUĆA OD KOJIH SU “INPRES” IZ BAČKE TOPOLE SA 1,2 MILIONA I PRODUKCIJA “dvd” IZ NOVOG SADA, SA 1 MILION DINARA REKORDERI . SVE TO ZA MESEC IPO DANA RADA , KOLIKO JE OSTALO DO KRAJA GODINE. INAČE DVD JE OSNOVAN KRAJEM 2018 OD NOVOSADSKOG DNEVNIKA KOJI JE DOBIO PRIDE 100.000 DINARA.
U najkraćem: kompletna podela je nelogična, apsurdna. Ni jedna stavka, u međusobnom poređenju, nema opravdanje i uporište u realnim kriterijumima. Sve je potpuno nesrazmerno… Jedina srazmera je, izgleda, ko se nije zamerio krojačima liste, ko je, šta, ili će tek, odraditi, i za koga.

NAJSKUPLJE LOKALNO INFORMISANE U VOJVODINI

Od petnaest medijskih kuća , koliko je učestvovalo na konkursu za sufinansiranje medisjkih sadržaja u opštini mali Idjoš , osam je podržano a devet proglašeno nepodobnim, bez obazloženja iako je obaveza da se svi učesnici obaveste o tome šta je bio kriterijum za raspodelu sredstava iz budžeta opštine. Dakle bez objašnjenja je dodeljeno 1,2 miliona dinara “inpresu” iz Bačke Topole i 1 milion produkciji “DVD” koja će, s obzirom da nije medij sadržaje prenositi preko nekog drugog, po ugovoru. S obzirom da im osnivač novosdski Dnevnik, od pre godinu dana jasno je ko će biti prenosilac informacija. Pošto se to, nekome učinilo malo, dodato je i Dnevniku još 100.000 dinara. U dublju analizu ove kombinacije nije potrebno ulaziti, jer je i neukima sve jasno. Inače novac je dodeljen za “ostvarivanje javnog interesa opštine Mali Idjoš, ma šta to značilo.

Šta je trebalo uraditi a nije uradjeno
“U pripremnom periodu potrebno je definisati lokalni javni interes (kroz dijalog sa organizacijama civilnog društva i građanima) i namenu samog konkursa. U narednom koraku trebalo je razraditi procedure i kriterijume za izbor članova komisije koji odlučuju o projektima, i to tako da se odaberu ljudi sa stručnim i profesionalnim kvalifikacijama, kao i oni koji nisu u sukobu interesa. Osim toga, potrebno je bilo obezbediti evaluaciju projekata, procenu kvaliteta sadržaja koji će biti proizveden. Možda i jeste ali je ostalo tajna samo njima znana. Zašto.

Najveći je problem što bivaju sklonjeni mediji koji nezavisno izveštavaju
Iz tog glavnog problema onda proističe i niz drugih: nedovoljno učešće građana u formulisanju prioriteta javnog informisanja, kvalitet i kredibilitet komisija i način njihovog izbora, ogromna razlika u sredstvima koje opštine (ne) izdvajaju za medije, i izostanak procene kvaliteta sadržaja. Uz to postoje i manjkavosti u samim procedurama, ali one bi se lako mogle rešiti da nije osnovnog problema .

Kako razumeti odobravanje sredstava za neke medije koji su konkurisali sa programima koje nemaju u programskoj šemi, ili odobravanje sredstava za medijsko praćenje onima koji uopšte ne emituju program?

U najkraćem: kompletna podela je nelogična, apsurdna. Ni jedna stavka, u međusobnom poređenju, nema opravdanje i uporište u realnim kriterijumima. Sve je potpuno nesrazmerno… Jedina srazmera je, izgleda, ko se nije zamerio krojačima liste, ko je, šta, ili će tek, odraditi, i za koga.

You May Also Like

More From Author