TOPLI STANOVI I KUĆE, PORED DOBRE CENE,PRAZNE NOVČANIKE

Gasni generatori su postavljeni, lane na osam stambenih zgrada, a JP Komgrad je ova investicija koštala, 36 miliona dinara. Na ovaj način je rešeno oko 400 stanova u centru Bačke Topole.Domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći imaće troškove od 48.000 dinara, ali samo ukoliko se isključivo koristi jeftinija noćna električna energija. Dopunjavanje peći korišćenjem skuplje električne energije samo tokom 2 sata dnevno, uvećava troškove za 44%, tako da oni iznose oko 69.000 dinara, što je skuplje od većine alternativnih goriva.

KUBNI METAR DRVETA 6500 DINARA

Blaga zima uticala je na manju potrošnju ogreva pobačkotopolskim domaćinstvima. Građani koji za grejanje koriste čvrsto gorivo u proseku su uštedeli, do sad, oko kubik u odnosu na prošlu godinu. U stovarištima kažu da prodaja ogrevnog drveta i uglja nije opala jer se ni cena nije bitno menjala već dve godine.Tvrdo orevno drvo je oko 6500 dinara a okrajci i otpadno drvo se mogu naći i znatno jeftinije. Pored malog skoka cena, od prošle godine, nedovoljna primanja bačkotopolčana teško podnose ove izdatke..Naročiti oko 7000 penzionera koji u proseku primaju oko 20.000 dinara.

Grejna sezona 2020/ 2021 u najavi je bez većih problema, zahvaljujući pre svega realizaciji projekta ugradnje gasnih generatora, sistema koji je stabilniji, efikasniji is a više prednosti za životnu sredinu od do nedavno korišćenog mazuta.

Gasni generatori su postavljeni na osam stambenih zgrada, a JP Komgrad je ova investicija koštala, lane, 36 miliona dinara. Na ovaj način je rešeno oko 400 stanova u centru Bačke Topole. Medjutim , nekoliko zgrada još uvek ne odustaje od uglja odnosno mazuta ali po svedočenju stanara i tamo su stanovi topli.

Na stovarištima se ne žale na manju prodaju ogrevnog drveta ili uglja, ali su bili prinuđeni da istu cenu zadrže već nekoliko godina. Uprkos višim temperaturama, prodaja se nije znatno promenila.

Za razliku od prethodnog perioda, primetan je rast potražnje peleta, koji je praktičniji za korišćenje od uglja, čistiji je i manje zagađuje vazduh. Zato je na domaćem tržištu sve više kupaca.

Domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći imaće troškove od 48.000 dinara, ali samo ukoliko se isključivo koristi jeftinija noćna električna energija. Dopunjavanje peći korišćenjem skuplje električne energije samo tokom 2 sata dnevno, uvećava troškove za 44%, tako da oni iznose oko 69.000 dinara, što je skuplje od većine alternativnih goriva.

Najveće troškove energije za grejanje imaće domaćinstva koja koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje, propan butan gas i lož ulje. Za nabavku energenata ili energije, koja je potrebna za grejanje prosečnog stana tokom cele sezone, ona moraju izdvojiti 128.000 dinara za električnu energiju, 127.000 dinara za propan butan gas, odnosno 120.000 dinara za lož ulje.

You May Also Like

More From Author