REŠITE PROBLEME I UŠTEDITE NA TROŠKOVIMA

VIOLETA STAMENKOVIĆ

  Značajno je da gradjani znaju da putem  vansudskog poravnanja, posredovanjem, odnosno  medijacijom u oblasti finansijskih usluga, mogu ebrzo,  efikasno i uspešno postignuti pozitivne rezultate u rešavanju sporova. Finansijske usluge mogu biti  iz raznih oblasti, recimo: oblasti bankarskih usluga, lizinga, osiguranja, potrošački sporovi, turističke usluge .  

Osnovni cilj posredovanja,tj. medijacije je rasterećenje sudova, ubrzanje postupaka i ušteda na parničnim troškovima. Stalno treba informisati i podsećati   građane o ovakvim mogućnostima rešavanja sporova, i ukayati im na prednostima primene alternativnih načina rešavanja sporova.

Najveći broj posredovanja – medijacija iz oblasti bankarskih usluga je sprovedeno upravo u postupku posredovnja pred Narodnom bankom Srbije, jer NBS ima  značajni autoritet kao   institucija.

Treba uvek istaći da je postupak vansudskog poravnanja, posredovanje, tj. medijacija dobrovoljan (potrebna je saglasnost obe strane), brz, poverljiv i hitan. Takođe, to je neformalan, fleksibilan i neobavezan postupak u kojem treća osoba (posrednik-medijator) pomaže prilikom pregovora sukobljenih strana, a kako bi pronašli obostrano prihvatljivo rešenje.

Postupak pruža priliku stranama u sporu da razgovorom, slobodno iznose svoje stavove, argumente,i predlažu  moguća rešenja, daju svoja mišljenja. Stučno znanje medijatora je bitno, jer njegova je uloga da olakša i podstakne mogućnost rešavanje problema razgovorom,  ali on ne donesei odluku.

Postignut sporazum o rešavanju spora na ovakav način, može imati  i snagu ugovora, odnosno vansudskog poravnanja ili snagu izvršne isprave ukoliko sadrži klauzulu izvršnosti – izjavu dužnika da pristaje da poverilac (druga strana) može pokrenuti postupak prinudnog izvršenja nakon dospelosti potraživanja, kada su potpisi strana i posrednika-medijatora overeni od strane javnog beležnika(notara).

Zato dragi moji sugrađani, uštedite vreme i novac koji bi davali na sudske troškove,  dođite brže do prihvatljivog rešenja vašeg problema, koristite prednosti medijacije.

Takođe, ako imate visoku stručnu spremu i želite da postanete licencirani posrednik koji je upisan u registar posrednika Ministarstva pravde RS, možete da pohađate obuku koju realizuje i sprovodi online Fakultet političkih nauka Beograd

Za sve što Vas interesuje možete se  obratiti na tel.0634458 ili na mejl. reg.kancelarijaposrednika@gmail.com.

Violeta Stamenkovć, dipl.pravnik

You May Also Like

More From Author