BAČKA TOPOLA OSTALA BEZ PROZORA I VRATA, ZBOG NESPOSOBNOSI DA SE ISPUNI JEDAN OBRAZAC

ZBOG TOGA ŠTO SADRŽINA PRIJAVE NIJE U SKLADU SA JAVNIM POZIVOM, KAKO PIŠE U ODLUCI,KOJU JE PRENELLA GOTOVO CELOKUPNA JAVNOST. DRŽAVA JE ODBILA OPŠTINU BAČKA TOPOLA PA NEĆE UČESTVOVATI U PROJEKTU DRŽAVE O ZAMENI STOLARIJE ODNOSNO POVEĆANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Bačkotopolčani koji su imali nameru da iskoriste šansu koju daje država Srbija i da u cilju energetske efikasnosti neophodne radove na svojim stambenim objektima realizuju uz finansijsku pomoć države, ostaće kratkih rukava, tvrde mediji, na bazi odluke Ministarstva rudarstva i energetike.

Administracija lokalne samouprave napravila je propust zbog koga je Ministarstvo rudarstva i energetike donelo rešenje kojim je Bačka Topola izuzeta iz realizacije programa za sufinansiranje energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Ova mera Vlade Srbije je svojevremeno dočekana sa velikim oduševljenjem. Bačkotopolčani su videli priliku da zamene zastarelu stolariju ili da urade fasadu na objektima i sve to po subvencionisanoj ceni. Ovom aktivnošću objekti postaju energetski efikasni, gradjani štede novac, jer bi manje plaćali ogrev i gas, a vazduh bi bio manje zagadjen. Čuvali su i štedeli novac za ove investicije i iščekivali poziv. I šta sad? Čitamo da je Bačka Topola odbijena zbog nesposobnosti da se popuni jedan obrazac. Takodje štetu će pretrpeti i bačkotopolski stolari koji su u ovom projektu videli priliku da unaprede poslovanje. Gradjane zanima šta još treba da se desi da bi nadležni i odgovorni konačno počeli da rade svoj posao.

Na konkurs Ministarstva eneregetike se prijavilo 88 lokalnih samouprava, medju njima i Bačka Topola ali su odbijeni, oni koji  nisu dostavili kompletnu dokumentaciju ili koji nisu imali sredstva iz sopstvenih budžeta za učešće u projektu. S obzirom da polovinu sredstava obezbeđuje država, odnosno po 25 odsto ministarstvo energetike i lokalne samouprave, a drugu polovinu građani, to znači da će za ovu namenu biti ukupno utrošeno oko 920 miliona dinara.  Ova sredstva zbog nećijeg nemara ili neznanja neće koristiti stanovnici bačkotopolske opštine. Sada je jasno, koliko je bitno, da na vitalnim mestima u lokalnoj samoupravi sede stručni i odgovorni ljudi.

Šta su izgubili bačkotopolčani

Polovina iz sopstvenog džepa, polovina iz državne i lokalne kase. To je, otprilike, jedina precizna informacija koja se trenutno zna o najavljenim subvencijama na koje bi gradjani Bačke Topole mogli da računaju pri zameni dotrajale stolarije, ali i ugradnji termoizolacije ili pri nabavci kotlova za grejanje koji neće koristiti ugalj, da jelokalna samouprava prošla na državnom konkursu, kao što je to učinilo 67 opština u Srbiji. Konkretnije evo šta su izgubili bačkotopolčani.

–Gradjanima je izostala zamena stolarije, postavljanje termičke izolacije, ugradnja kotlova na biomasu ili gas ili neka druga mere u skladu sa javnim pozivom.

Prva grupa subvencija odnosi se na – „unapređenje termičkog omotača putem pojedinačnih mera“:
(1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača,
(2) postavljanja termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru
Druga grupa – „unapređenje termotehničkih sistema objekta putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom sledećim pojedinačnim merama“:
(1) zamene postojećeg kotla efikasnijim kotlom (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(2) ugradnjom toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(3) ugradnjom elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,
(4) opremanjem izvora toplote (radijatora) sa termostatskim ventilima i ostalom neophodnom armaturom,
(5) opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),
(6) zamenom postojećih i ugradnjom novih efikasnih uređaja za klimatizaciju,
(7) zamenom postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote
U trećoj grupi subvencija je – „ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode“.

You May Also Like

More From Author