BAČKOTOPOLČANI SE OVAJDILI, ZA KUĆE UZ PRUGU, OD 50.000 DO MILION EVRA.

BAČKA TOPOLA MEDJU 23 OPŠTINE GDE IDE EKSPROPRIJACIJA

Brza pruga bi do kraja godine trebalo da poveže Beograd i Novi Sad, a za jesen je najavljen početak radova na sledećoj deonici ka Subotici. Pre nego što majstori iz kineskih kompanija China Railway International i China Communications Construction Company počnu da rade bilo je potrebno regulisati vlasništvo nad parcelama preko kojih će biti postavljene šine.

Prema informacijama sa terena, vlasnici kuća iz bačkotopolske opštine, koji su postigli dogovor sa državom, , u zavisnosti od stanja i starosti objekta u kome su živeli dobiliće od 50.000 hiljada evra pa sve do preko milion evra.

Na trasi pruge za velike brzine Novi Sad – Subotica neophodno je bilo uraditi eksproprijaciju čak 4.500 katastarskih parcela. Trasa buduće pruge za velike brzine prolazi kroz teritoriju pet opštinskih, odnosno gradskih uprava, Novi Sad, Vrbas, Mali Iđoš, Bačka Topola i Subotica, odnosno kroz teritoriju 23 katastarske opštine.

EKSPRPRIJACIJA 4500 KATASTARSKIH PARCELA

Postupak eksproprijacije na trasi pruge za velike brzine između Novog Sada i Subotice započeo je pre godinu dana, u prvom kvartalu 2020. godine, kada su se stekli formalno-pravni uslovi za to. Odvija se bez većih teškoća i u skladu sa rokovima koji su utvrđeni zakonom za ovu vrstu postupka. Procena je da bi se do kraja godine moglo očekivati da sve parcele na trasi brze pruge Novi Sad – Subotica pravosnažno budu eksproprisane.

Na deonici od Beograda do Novog Sada, pravosnažno su eksproprisane sve parcele, izuzev jedne. Najveća procena za gradsko građevinsko zemljište koju je dao sudski veštak bila je 500 evra po kvadratnom metru, za centar Novog Sada.

Pruga Novi Sad – Subotica, u dužini od 108 kilometara, treća je deonica kroz Srbiju, u okviru međunarodnog projekta izgradnje pruge za velike brzine Beograd – Budimpešta. Vrednost ugovora je oko 1,16 milijardi dolara, a procenjeno je da bi radovi trebalo da traju 33 meseca od njihovog početka

You May Also Like

More From Author