U SKLADU SA ZAHTEVIMA I POTREBAMA BAČKOTOPOLČANA

Predsednik opštine Adrijan Satmari

Zaključujemo izazovnu ali produktivnu godinu Predsednik opštine Adrian Satmari na današnjoj konferenciji za štampu, sumirajući ostvareno u godini koju privodimo kraju, izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima ističući da je, i pored teškoća koje je donela epidemija Korona virusa, završeno nekoliko kapitalnih projekata a započeti su i novi, značajni za razvoj opštine. -U septembru je u Bačkoj Topoli otvoren jedan od najmodernijih fudbalskih stadiona u zemlji na koji smo ponosni. Učenici su se 17. oktobra uselili u Dom učenika što je značajan korak za sistem srednjeg obrazovanja. Tenutno je u ovoj ustanovi obezbeđen smeštaj za 80 đaka, a siguran sam da sledeće godine Dom učenika funkcionisati punim kapacitetom. Ovaj projekat je realozovan zahvaljujući finansijskoj podrši Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, a iz budžeta opštine je za ove namene izdvojeno 52 miliona dinara, naveo je Satmari.Ocenio je da će rad te ustanove u značajnoj meri doprineti kvalitetnijem obrazovanju u opštini i podsetio da za smeštaj u Domu učenika mogu da konkurišu učenici sve tri srednje škole. Završena je, podsetio je predsednik Satmari, izgradnja gradskog prečistača otpadnih voda, u decembru je počeo probni rad koji je od tada bio neprekidan i uspešan . Vrednost ovog projekta je 626 miliona dinara od čega Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine finansira 526 miliona dinara a opština projekat finansira sa 100 miliona dinara, precizirao je Satmari i istakao da će ovaj objekat imati značajan uticaj na našu opštinu iz ekološkog , komunalnog i ekonomskog aspekta, a dnevno će prečistiti oko 1.400 kubnih metara otpadnih voda. Izgradnju je paralelno pratila i izgradnja 2 kilometra glavnog kolektora fekalne kanalizacije koji vodi do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a radovi na toj deonici završeni su u novembru. Tokom ove godine nastavljeni su radovi na izgradnji bazena, uskoro će, kako je rekao Satmari, biti završena prva faza a zatim slede zevršni radovi i opremanje objekta mašinskim instalacijama. Ove godine su počeli radovi na zgradi nekadašnjeg hotela koji će postati kompleks za kulturnu , administrativnu i društvenu namenu, naveo je sumirajući ovogodišnje rezultate predsednik Satmari, i podsetio da će po okončanju prenamene, u jednom delu zgrade biti smeštena opštinska uprava, u drugom će biti internat sa 59 ležaja. Vlada Mađarske podržava ovaj projekat preko Fonda ,,Betlen Gabor ” a deo sredstav obezbeđen je iz opštinskog budžeta. Potpisan je sa Srbijagasom ugovor o izgranji gasovodne mreže na teritoriji cele opštine pa će i selima biti dostupan prirodni gas. Ovaj projekat u celosti finansira JP Srbijagas, a radovi će početi u prvoj polovini 2022. Ovu godinu je, kroz IPA projekat prekogranične saradnje obeležilo i komunalno uređenje Auto kampa ali i realizacija nekoliko manjih projekata među kojima je obnova spomenka Svetog krsta i Svetog trojstva na Glavnom trgu na kojem je obnovljena i rasveta, a radilo se i na obali jezera gde je izgrađen jedan novi mol a prestali obnovljeni. Predsednik Satmari istakao je da je i ove godine lokalna samouprava nastavila da podržava zdravstvo,socijalnu zaštitu, nevladine organizacije, kulturna udruženja ,sport, poljoprivrednike, srednjoškolce i studente, a za planirano u narednoj godini sredsva su već predviđena u budžetu za 2022. godinu. Između ostalog za rekonstrukciju nekadašnjeg hotela, za proširenje kanalizacione mreže na području grada, za proširenje vodovodne mreže i opremanje jedanog bunara. Nastaviće se 2022. godine izgradnju bazena, dalje će se razvijati Auto kamp, plan je i revitalizacija gradskog parka , a u budžetu za iduću godinu planirana su i sredstva za konkurs za zamenu stolarije. U prvom kvartalu iduće godine počeće radovi na ovdašnjoj deonici brze pruge Beograd – Budimpešta najavio je Satmari i ocenio da će ovaj projekat imati uticaja na infrastrukturu, trgovinu ali i turizam opštine.Istako je takođe da je važan ravnomeran razvoj svih naselja opštine, a u njima su kao prioriteti postavljeni obnova vodovodne mreže i asfaltiranje putev rekao je Satmari i ukazao da obala Bačkotpolsklog jezera , Banja u Pačiru, rekreacioni centar u Staroj Moravici i bazen u Bajši pružaju odlične mogućnosti za razvoj banjskog i velnes turizma. Imamo još mnogo ideja i ciljeva koje ćemo pripremati i realizovati postepeno , u skladu sa potrebama i zahtevima stanovništva zakljuio je Satmari u godišnjem obraćanju novinarima i dodao/

Zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način pomogli razvoj naše opštine i u 2021. godini.Više puta je dokazano da ako se držimo zajedno, imamo odgovornost jedni prema drugima, zajedničkim snagama možemo postići mnogo više.Naše svakodnevne brige i rutine, sada za kratko vreme zamenjuje intimna porodična atmosfera, pažnja jedni prema drugima. U ovom periodu svi možemo usporiti, povući se među svoje najmilije. Verujem da ćemo se tako duhovno napuniti i skupiti snagu za nove, još nepoznate izazove u novoj godini.U ime mojih saradnika i u svoje ime svim građanima opštine Bačka Topola želim blagoslovene božićne praznike i u 2022. godini dobro zdravlje i puno uspeha.

You May Also Like

More From Author