U NJEGOŠEVU ODLUČNI DA ZAPREČE PUT UKOLIKO SE NASTAVI ZAGADJIVANJE SELA

Građani bačkotopolske opštine se ove i mnogih prethodnih godina suočavaju sa ozbiljnim i ekstremnim zagađenjem vazduha. Iako se kao krivci za ovo stanje najčešće navodi već dobro poznati ŽIBEL može se veoma lako zaključiti da osim postrojenja za preradu životinjskih ostataka koja caruju na listi emitovanja nesnosnog smrada ima još industrijskih postrojenja koja takođe doprinose da građani Bačke Topole dišu težak i zagađen vazduh.

Upravo ovakvo stanje u Njegoševu je bilo razlog okupljanja stanovnika sela , kako bi izrazili javni revolt i potpisali peticiju zbog nesnosnog smrada koji se “emituje” sa susedne farme, za koju gradjani tvrde da nije uzrok smrada već da su to produkti koji se ovde dovoze iz bačkotopolskog Žibela i rasipaju po njivama pokrivajući se lokalnom firmom koja je deo AIK Bačka Topola inače vlasnika vlasnika fabrike za preradu životinjskih otpadaka.Gradjani tvrde da takav teror traje još od 2016 godine. Neki radikalniji gradjani najavili su da će cisterne sa otpadnom vodom isprazniti ispred kuće vlasnika ovog preduzeć a većina je bila da se fizički, zaprečavanjem puta onemogući dovoz ovog “otrova” na njive.

 Poražavajuće je da, u suštini, sva ova postrojenja mogu da emituju zagađujuće materije u neograničenim količinama jer skoro da ih niko ozbiljno ne kontroliše. Kontrola bi trebalo da se sprovede primenom Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja, koji predviđa izdavanje pojedinačnih dozvola sa limitima za emisije. Ali, prizvesnog vremena Narodna skupština je na predlog Vlade Srbije na još tri godine odložila njegovu primenu.

You May Also Like

More From Author