SELA PRED UVODJENJEM NOVOG MESNOG SAMODOPRINOSA- NA REDU POBEDA, GORNJA ROGATICA I BAČKI SOKOLAC

Odbronici Skupštine opštine Bačka Topola, na poslednjoj martovskoj sednici, su doneli odluku o raspisivanju samodoprinosa u selima Pobeda, Gornja Rogatica i Bački Sokolac. U Mesnoj zajednici Pobeda i Mesnoj zajednici Gornja Rogatica, izjašnjavanje gradjana odršaće se 22. maja, u Mesnoj zajednici Bački Sokolac, 29. maja. Na sednici je proglašena odluka o uvođenju novog samodoprinosa u Novom Orahovu, realizovana 20. februara ove godine.

 Na Novoorahovskom referendumu za uvođenje novog, održanom u tom naselju 20. februara, građani su izglasali samodoprinos za period od 1. marta 2022. do 31. decembra 2031. godine.

Od ukupno upisanih 2038 građana sa pravom glasa, od kojih u selu sada živi svega 1499, na referendum je izašlo 442, od kojih se 301 izjasnilo za, odgovor ne zakružiolo je 137 izašlih, a 4 glasačka listića bila su nevažeća.

Sekretar MZ Hajnalka Šipoš podsetila je da je planirani obim sredstava novog desetogodišnjeg samodoprinosa oko 50 miliona dinara, a smanjena je visina izdvajanja. Iz ličnog dohotka je to 2 posto, po hektaru 20 kilograma žita, a za preduzetnike 3 posto.

Uvođenje novog samodoprinosa je veoma značajno jer su ta sredstva osnova većine investicija na koje se nadograđuju konkursna sredstva, usmeravaju se za održavanje objekata, rad civilni i sportskih organizacija i udruženja, navela je Šipoš i podsetila da je najveća investicija lane bila obnova pozorišta, na groblju je formirano spomen mesto svim stradalima u ratu i revoluciji, betonirana je jedna od poslednjih ulica sa zemljanim putem i na groblju formirano mesto za odlaganje urni.

Mesni samodoprinos u MZ Gornja Rogatica je istekao 31. decembra 2020. godine, a odluku o uvođenju novog, za period od 1. juna 2022. do 31. maja 2032. godine, stanovnici ovog naselja odlučivaće na referendumu, 22. maja, u zgradi Doma kulture, od 7 do 20 časova.

Ukoliko se usvoji, iznos budžeta biće 16 miliona dinara. Prioritetno će se ulagati u projekte održavanja vodovodne mreže, poboljšanja energetske efikasnosti i održavanja putne mreže, sa ukupno 9.600.000 dinara. Za održavanje sistema električne energije, ulične rasvete, interventne mere pomoći u uslovima elementarnih nepogoda, za opremanje dečijih igrališta planira se 4.800.000 dinara i 1.600.000 dinara za sprovođenje samodoprinosa i rad mesne zajednice. Obveznici samodoprinosa izdvajaće 2 odsto od ličnog primanja, od prihoda vršenja samostalne delatnosti 4 odsto, 20 kg žita po ha obradivog zemljišta i 1 odsto na penziju, samo u slučaju, da penzioner samovoljno potpiše izjavu.

O budžetu mesnog samodoprinosa do 2032. godine u visini od 25 miliona dinara, odlučivaće stanovnici naselja Pobeda na referendumu 22. maja. Glasanje će se odvijati na tri glasačka mesta, u domu kulture na Pobedi, u zgradi MZ Kavilo i bivšoj školi u Svetićevu, u terminu od 7 do 20 časova. Obveznici plaćaju samodoprinos 2 odsto na zaradu, 4 odsto od vršenja samostalne delatnosti, 20 kg žita po ha i 1 odsto na penziju uz suglasnost pisane izjave. Od 1. juna ove, do 31. maja 2032. godine, sredstva će se raspoređivati za održavanje ulične rasvete, održavanje vodovodne mreže, dečijih igrališta i rekonstrukciju puteva. Samodoprinos uveden za MZ Pobeda, istekao je 31. decembra prošle godine.

O predlogu da se budžet mesne zajednice Bački Sokolac do 2032. godineizdvoji 20 miliona dinara odlučivaće stanovnici ovog naselja bačkotopolske opštine na referendumu 29. maja u Domu kulture od 7 do 20 časova. Izdvajanja će biti 2 odsto od neto zarade – plate, kao i na prihod od vršenja samostalne delatnosti, 20 kg žita po ha i 1 odsto na penziju uz samovoljni potpis. Novi mesni samodoprinos predviđen je za period od 1. juna ove, do 31. maja 2032. godine. Najviše sredstava planira se za održavanje putne mreže, javne rasvete, vodovodne mreže i opremanje dečijih igrališta.

You May Also Like

More From Author