CARUJU- “FRAKNEŠTAJN” POSLOVNI PROSTORI, MOBILIJAR SE SPREMA ZA SEZONU KLIZANJA NA LEDU

Letnja , kupališna sezona uveliko odmiče a mobilijar, na obali, se radi kao da se priprema za zimsku sezonu ili iduće leto. Struka ili štednja je došla do izražaja, može da sedne samo čovek sa povećom pozadinom a da ne propadne izmedju letvica. Urbani mobilijar upotpunjuje ambijent svakog prostora stavljajući akcenat na njegovu autentičnost. Iz tog razloga veoma je važno pažljivo  osmisliti ambijent i obezbediti ugodan prostor u kom će se građani i turisti prijatno osećati. Ovaj to sigurno nije. Katastrofa je veća sa neuredjenim, “frankeštajn”, poslovnim prostorima.

Urbani mobilijar upotpunjuje ambijent svakog grada stavljajući akcenat na njegovu autentičnost. Iz tog razloga veoma je važno pažljivo  osmisliti ambijent i obezbediti ugodan prostor u kom će se građani i turisti prijatno osećati. Klupe su neizostavni element svake javne površine bilo da je u pitanju urbano gradsko jezgro, obala jezera gde ljudi mogu da se odmore, druže, čitaju i uživaju u prirodi. Ove jezerske , koje su u procesu rehabilitacije to sigurno nisu. Moguće zbog štednje materijala, razmak na klupama i stolovima je toliki da mogu sesti samo oni sa pozamašnom pozadinom. U suprotnom preti propadanje izmedju tanušnih letvica.

Prošle godine Skupština opštine Bačka Topola u svom vlasništvu osniva firmu „Aqua Top doo“ za razvoj turizma opštine, čija je osnovna delatnost – zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika. Ovoj firmi dato je na upravljanje oko 500 ha zemlje oko jezera, bazen u Bajši kao i kamp koji je trenutno u izgradnji u Bačkoj Topoli. Dakle poslovi oko mobiliara su medju prvim koji rade na obali jezera pa otuda i opaska šetača i kupača, “prvi se mačići u vodu bacaju” isto tako i ne prvi novci gradjana Bačke Topole. Rehabilitacija mobilijara podseća na Frankeštajna, podmsehuju se gradjani.

Mobilijar i oprema obuhvataju kompletan javni inventar koji se nalazi na obali i na ostalim javnim površinama kao što su obalske klupe, kante za otpatke, držači za bicikle, , javna rasveta, oprema za dečija igrališta i teretane na otvorenom, parking barijere i drugo.

Da ne bude sve crno valja pohvaiti odvajanje betonskim barijerama, kupališta od parkinga i onemogućavanje automobila da parkiraju na plaži. Dečije igralište je koliko toliko funkcionalno, služi svrhi.

I to je sve što se ima pohvaliti. Cena po kvadratnom metru, za izdavanje poslovnog prostora, iznosi 1500 dinara i tu spada veličina (površina) lokala, kao i prostora oko lokala koju zakupac želi da koristi. Cenu nećemo komentarisati ali zato je jezero na domak bačke topole slika za svakog studenta arhitekture prostora, kako ne treba raditi. Kućice, drvene limene, plastične. Svaka na svoj način ružna. Dakle niko nije uredio arhitektonski izgled, koji je trebao biti prilagodjen ambijentu. O materijalima se nije ni razmišljalo. Dvanaest registrovanih objekata, rade sezonski pa struka ne razmišlja, kako bi sve moglo biti kako treba.

You May Also Like

More From Author