BAČKA TOPOLA, PAČIR I KARADJORDJEVO ODLUČUJU O SAMODOPRINOSU VREDNOM 698 MILIONA DINARA

“U selima je samodoprinos ključan za funkcionisanje mesne zajednice, za tekuće poslove i održavanje infrastrukture i objekata, ali i za realizaciju razvojnih projekat”-kaže predsednik MZ Karadjordjevo , ILIJA BURSAĆ

“Za nesmetano funkcionisanje mesne zajednice i rešavanje mnoštva problema od izuzetne je važnosti izglasavanje samodoprinosa. Zato pozivamo građane da dobro razmisle, izađu na biralište i glasaju za budućnost i razvoj svog mesta. Valja znati, svi prihodi jedinice lokalne samouprave su opšti prihod budžeta jedinice lokalne samouprave i mogu se koristiti za bilo koju namenu, u skladu sa zakonom i odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave, sem onih prihoda čiji je namenski karakter utvrđen zakonom. “, poručuju iz mesnih rukovodstava i napominju da će novac od samodoprinosa, između ostalog, biti trošen za održavanje trotoara, kanala, groblja, ulične rasvete, parkova, , kao i za finansiranje sportskih i kulturnih aktivnosti.

O uvođenju novog mesnog samodoprinosa za period od 1. oktobra ove, pa do 30. septembra 2032. godine, odlučivaće putem obavezujućeg referenduma, stanovnici MZ Bačka Topola sa pravom glasa 25. septembra, od 7 do 20 sati, na glasačkim mestima koje određuje Opštinska izborna komisija. Plan je da se u predstojećem desetogodišnjem periodu prihoduju sredstva od 600 miliona dinara, od čega će najveći deo, 243 miliona biti uložen u rešavanje komunalnih potreba. Potom, 111 i po miliona za funkcionisanje MZ, socijalnu zaštitu 110 miliona, a zatim i u obrazovanje, kulturu, sport i omladinu, zdravstvo i verske zajednice.

Uvođenje novog mesnog samodorinosa za stanovnike Mesne zajednice Karađorđevo i Mesne zajednice Pačir, treba da bude uveden za period od 1. oktobra ove godine pa do 2032. O tome će stanovnici sa pravom glasa, ova dva naselja bačkotopolske opštine odlučivati putem referenduma, 18. septembra, u terminu od 7 do 20 časova, u kancelariji Mesne zajkednice Karađorđevo, odnosno u prostorijama Osnovne škole Moša Pijade u Pačiru. Ukoliko dobije podršku, budžet Karađorđeva iznosiće 18, a budžet Pačira, 80 miliona dinara.

“U selima je samodoprinos ključan za funkcionisanje mesne zajednice, za tekuće poslove i održavanje infrastrukture i objekata, ali i za realizaciju razvojnih projekata. Upravo ovih dana u toku su radovi na reparaciji bunara uz pomoć lokalne samouprave”, kaže predsednik Saveta MZ kARADJORDJEVO, Ilija Bursać.

You May Also Like

More From Author