PROIZVODJAČIMA MLEKA POMOĆ DRŽAVE,PRIJAVITE SE, ŠTO PRE

. Uzgajivačima mlečnih goveda stiže pomoć države. Republička direkcija za robne rezerve će im bespovratno isporučiti do 15.000 tona merkantilnog kukuruza.Prijava za ostvarivanje prava na ovu pomoć podnosi se u periodu od 11. do 23. novembra tekuće godine i to Poljoprivrednoj stručnoj službi koja obavlja savetodavne poslove na područjuj gde je mesto u kome se nalazi objekat za uzgoj mlečnih krava.

Republička direkcija za robne rezerve raspisala je javni poziv za podnošenje prijava za isporuku kukuruza uzgajivačima mlečnih goveda. Cilj je da se ovim poljoprivrednicima pomogne da prebrode poteškoće koje su nastale zbog poremećaja na tržištu i poskupljenja stočne hrane. Rok za podnošenje prijava je do 23. novembra. Tim povodom danas su se sastali, rukovodstvo lokalne samouprave u Bačkoj Topoli i predstavnici Poljoprivredne stručne službe. Uzgajivačima mlečnih goveda stiže pomoć države. Republička direkcija za robne rezerve će im bespovratno isporučiti do 15.000 tona merkantilnog kukuruza

.

Pravo na bespovratnu pomoć u vidu kukuruza imaju primarni poljoprivredni proizvođači, registrovana poljoprivredna gazdinstva koja se bave uzgojem mlečnih krava., rekao je direktor PSS Bačka Topola DRAGAN TANKOSIĆ i naglasio.

Stiže pomoć države

“Mlečna krava je svako žensko grlo goveda starije od 24 meseca u trenutku objavljivanja javnog poziva. Uzgajivač mlečnih krava koji može ostvariti pravo na pomoć na bespovratnu isporuku merkantilnog kukuruza je: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. On mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaziti se u aktivnom statusu u tom registru za tekuću godinu. Takođe, mora biti upisan u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja i u toj bazi mora imati do 50 mlečnih krava u svom ili u vlasništvu člana njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Ne sme biti u zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po pravu prečeg zakupa, po bilo kom osnovu. Uz to, potrebno je da je ostvario pravo na premiju za kravlje mleko za 2021. godinu, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko”

Prijava za ostvarivanje prava na ovu pomoć podnosi se u periodu od 11. do 23. novembra tekuće godine i to Poljoprivrednoj stručnoj službi koja obavlja savetodavne poslove na područjuj gde je mesto u kome se nalazi objekat za uzgoj mlečnih krava.

You May Also Like

More From Author