ZAGADJENJE VAZDUHA I DALJE PROBLEM

Pomoćnici pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine, Zoltan Tot i Ivan Radin, posetili su opštinu Bačka Topola, gde ih je primio predsednik opštine Adrijan Satmari.

Zahvaljujući odgovornoj politici koju vodi Pokrajinska vlada, u situaciji smo da možemo da se bavimo rešavanjem pitanja zaštite životne sredine, što je veoma značajno, za opštinu Bačka Topola.Poslednjih godina u Bačkoj Topoli su se desile važne promene u oblasti zaštite životne sredine. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda zvanično je dobilo upotrebnu dozvolu. Njegovim radom sprečeno je dalje zagađenje reke Krivaja, što je i bio najvažniji cilj. U projekat je uloženo 600 miliona dinara, najvećim delom sredstvima Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, i 100 miliona iz opštinskog budžeta. Urađena je planska dokumentacija za proširenje gradske kanalizacione mreže kojom je predviđena izgradnja dodatnih 45 km.”- rekao je Adrijan Satmari.

Napomenuto je da među industrijskim zagađivačima, ovdašnja živinarska klanica izgradila je sopstvenu fabriku za prečišćavanje otpadnih voda, ali je važno, naglašeno je, da to učine i druge kompanije, koje su po zakonu obavezne. Učesnici ovog skupa su saglasni da je ovo višegodišnji posao, koji će zajedno realizovati, pored prečistača otpadnih voda, odnosi se i na izgradnju kanalizacione mreže, centralnih kolektora i celokupnog čišćenja toka reke Krivaje.

Tema je bila i aero zagadjenje na koje reaguje veliki broj gradjana i neprijatan miris u gradu. Opština Bačka Topola i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine dogovorili su bližu saradnju i pojačanu kontrolu, te će zajedno, u što kraćem roku, raditi na iskorenjivanju negativnih efekata koji utiču na životnu sredinu.

You May Also Like

More From Author