ZA NABAVKU OPREME 1,2 MILIONA MALIM PRIVREDNICIMA

Dodeljena sredstava za sufinansiranje nabavke opreme, kroz novoformirani budžetski Fond za razvoj preduzetništva, opštine Bačka Topola, podržaće 13 privrednih subjekata sa ukupno 1.200.000 dinara.

lOKALNA SAMOUPRAVA dodeljuje bespovratna sredstva preduzetnicima za nabavku proizvodne opreme/građevinske mehanizacije/mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke opreme.

Cilj programa je jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, unapređenje tehnoloških procesa proizvodnje, podrška zapošljavanju, rast prihoda i uslova finansiranja mikro, malih, preduzeća i predzetnika.

Potpisivanje ugovora održano je danas u zgradi lokalne uprave, a predstavnike malih preduzeća pozdravio je predsednik opštine Bačka Topola Adrian Satmari rečima, da je cilj dodele sredstava jačanje malih preduzeća i stvaranje ambijenta zajedništva i uzajamne podrške. Predsednik opštine pomoć kroz bespovratna sredstva najavio je i za 2024. godinu, a naglasak će biti na preduzeća sa 10 zaposlenih i prihodom od 700.000 dinara.

You May Also Like

More From Author