ZAPIS O ISTORIJI HOTELA U STAKLENOJ BOCI

Nijedna armija, policija, obezbeđenje, detektivska agencija ne može bolje da sačuva istoriju od poruke u satklenoj boci.  Njena uloga je, pokazalo se valjana, da zaštiti od spoljnih uticaja,dokument o gradnji bačkotopolskog hotela.  Predsednik opštine Adrian Satmari, zamenik predsednika opštine Nimrod Tomik i Timea Čipe, direktorka Doma kulture, posetili su Roberta Kiškarolja i poklonili mu uramljenu kopiju očevog pisma, koje je uzidao pre mnogo godina, prilikom gradnje ovog objekta, a pronašli ga radnici prilikom sadašnje rekonstrukcije.

You May Also Like

More From Author