95,5 MILIONA NEVLADINOM SEKTORU U BAČKOJ TOPOLI

Najviše, 42.625.000, za sufinansiranje sportskih organizacija i posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji Opštine Bačka Topola u 2024. godini biće dodeljeno 42.625.000

„Kroz lokalne samouprave ogleda se stepen demokratičnosti svakog društva, jer je jedino kroz taj model uprave ostvariva direktna demokratija. Sa druge strane, NVO su od ništa manjeg značaja, jer njihovo djelovanje doprinosi da jedan sistem i model uprave bude što profesionalniji i efikasniji. Samo u toj sinergiji lokalnih samouprava i nevladinih organizacija možemo dobiti snažnije zajednice. Ovo je dvosmerna ulica, samo kada se građani uključe, mi im možemo pomoći.”,, kazao je predsednik opštine Bačka Topola Adrijan Satmari i nastavlja

“Na konkursu su učestvovale nevladine organizacije i udruženja sa projektima koji svoje aktivnosti realizuju na teritoriji naše opštine u oblastima socijalno-humanitarnog djelovanja, zaštite i promovisanja ljudskih prava, očuvanja kulturne baštine, njegovanja istorijskih tekovina, kao i razvoja kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Tu su i projekti, koji se bave društvenom brigom o djeci i mladima, kao i zaštitom životne sredine. Podržavamo projekte nevladinog sektora u Bačkoj Topoli i stvaramo sve neophodne mehanizme da bi nevladin sektor bio u službi razvoja ove lokalne zajednice. U budućnosti ćemo nastaviti sa ovim aktivnostima uz još veći iznos budžeta izdvojenog za projekte”, istakao je Satmari.

Odlukom o budžetu opštine Bačka Topola za 2024. godinu, a po godišnjem planu javnih konkurasa za udruženja građana opštine Bačka Topola planirana su sredstva u iznosu od 95.585.000 dinara za dotacije nevladinim organizacijama.

Za javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta je izdvojeno 15.735.000, za javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja građana izdvojeno je 25.625.000, za javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja – pružanje administrativno-tehničke podrške poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji opštine Bačka Topola u budžetu je namenjeno 9.100.000 godine, po konkursu za dodelu nepovratnih sredstava za sufinansiranje sportskih organizacija i posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji Opštine Bačka Topola u 2024. godini biće dodeljeno 42.625.000, a za konkurs koji je planiran da se raspiše u maju i odnosi se na sufinansiranje održavanja manifestacije od opštinskog značaja – poljoprivredni sajam u Bačkoj Topoli “EXPO-2024” izdvojeno je 2.500.000.

Zahvalni smo zbog šanse da na ovaj transparentan način apliciramo za projekte i dobijemo finansijska sredstva za njih. Odabir je, uglavnom, jako dobar, to su sve organizacije, koje se bave projektima i treba finansirati ove stvari, koje se tiču razvoja naše opštine i u skladu su sa njenom strategijom” rekao je organizator jedne od najvećih Auto manifestacije u Bačkoj Topoli i Srbiji, Aleksandar Traparić.

You May Also Like

More From Author