UNAPRDJENJE ZDRAVLJA I KVALITETA ŽIVOTA

“Kada je reč o školskom sportu nastaviti će se kontinuitet prepoznavanja tog važnog segmenta za zdravlje nacije i da će kroz razne programe u budućnost izvršiti značajna ulaganja u sport, kao što je i minulih dana gotovo 10 miliona u salu “Čaki Lajoša”.- rekla je dr Tatjan Popović, nosilac liste SNS, za Bačku Topolu sutra, prilikom obilaska škole.

„Sport nas povezuje sa našim telom, uči nas granicama koje naše telo postavlja i sa aspekta fizičkog i mentalnog zdravlja nam pomaže da se povežemo sa sobom i da svoj dobar status stavimo na prvo mesto.”- kaže dr Popović i dodaje da je neophodno pre svega u školama stvarati uslove da deca na vreme usvoje sport kao životnu naviku, pozitivne strane koje sport ima na naše fizičko i mentalno zdravlje. Ističe da je to prepoznato u Bačkoj Topoli te da je otuda velii broj sportkih terena na otvorenom, kojije podignut pokrajinskim i sredstvima budžeta opštine. uključujuči i gotovo 10 miliona u rekonstrukciju sale “Čaki Lajoša”.

Dr Popović pojašnjava” “Sport i fizička aktivnost imaju važnu ulogu u svim područjima ljudskog života. Fizička aktivnost pozitivno utiče na usvajanje zdravog načina života, unapređuje zdravlje i kvalitet života. Sport je danas “medij” kojim se šire poruke mira, jednakosti i prijateljstva među ljudima. Redovna fizička aktivnost jedan je od ključnih faktora za zdrav život. Nemoguće je nabrojati sve pozitivne aspekte fizičke aktivnosti, no bez sumnje neke od njih su: unapređenje zdravlja i kvaliteta života, produžuje očekivano trajanje života i smanjuje rizik za hronično nezaraznih bolesti kao što su bolesti srca i krvnih sudova, šećerna bolest, maligne bolesti i sl. i zato moramo činiti sve da deci približimo zdravlje preko sporta”.

You May Also Like

More From Author