ENDRE PENOVAC / SKICA ZA PORTRET UMETNIKA -ISTRAŽIVANJE, STRAST ILI PROFESIJA

Izložba Endrea Penovca, našeg poznatog slikara, pedagoga i kreatora novog umetničkog blaga, obeležava više decenija delanja, i tim povodom je na izložbi u bačkotopolskom muzeju je predstavljen celokupan njegov istraživački rad. Izloženo i selektovano je 28, od njegovih akvarela. Izložba će biti otvorena do 4. oktobra

Za kulturnu istoriju svakog naroda značajno je da postoji što više istraživača i sabirača narodnog i umetničkog blagA. Medju njima je svakako bačkotopolski slikar i kosmopolita Endre Penovac. Na izložbi u bmuzeju Bačke Topole predstavljen je jegov istraživački slikarski rad. Na istraživačka putovanja išao je od kada je zakoračio u svet umetnosti i slovi za ozbiljnog istraživača kičice i palete od kojih se ne odvaja, ceo život. Kao umetnik visokih estetskih merila interesovao se za najrazličitije pravce u slikarstvu i svuda ostavio dubok trag na podlogama koje je slikao.

 Svojim stvaralačkim umećem i bogatstvom ideja, ova umetnost zavodi posmatrača u čarobni splet svojih boja i oblika, prinuđavajući ga da se i sam upusti u traganje i “proučavanje” mnoštva likovnih detalja i asocijacija.

Ako su slike iz devedesetih godina, kao neki međaši, ponekad na konvulzivan način, sažimale različita osećanja, ožiljke i želje jednog dosta dugog, mirnog i tragičnog razdoblja, u novim radovima – koje nam pokazuje na ovoj bačkotopolskoj izložbi – umetnik svoje iskustvo i poimanje sveta iskazuje sabranije i sintetičnije. Postupno se udaljava od konkretnog i figurativnog i osvaja teren pomešane apstrakcije, iskušavajući mogućnosti nekog novog načina slikanja. Stilizovani nagoveštaJi zamenjuju čvrsto uobličene forme i govore jezikom kičice.

Usaglašenost boje i crteža, sigurnost u biranju nijansi i vođenju linija, neka unutrašnja tenzija, javljaju se u svakoJ slici i prepoznaju kao osoben rukopis.

Reference na velike majstore, zanatsko ovladavanje perspektivom i anatomijom, tehnička brilijantnost, kombinacija naturalističkog sagledavanja i šematizovanih nagoveštaja, pritom neobavezno razaranje rama (slike), ( ne)mirna pulsirajuća duševnost – to su samo neka svojstva koja nas upućuju da ovo slikarstvo prepoznamo kao posebno, vredno i autentično

.

You May Also Like

More From Author