BAČKA TOPOLA – USKORO ODZVONILO OTPADU KOJI ZAGADJUJE LJUDE I PRIRODU

Estimated read time 2 min read

Bačkotopolčani, bi , od naredne godine, trebali da se reše, višedeceniskog problema zagadjenja otpadom okolnog poljoprivrednog zemljišta. Do tada će biti završena izgradnja kompleksa regionalne deponije u Subotici . Šabačko preduzeće Set napreduje u izgradnji tela deponije i samih objekata kompleksa koji će upravljati otpadom grada Subotice i opština Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac.Izgradnju ovog objekta sa više od 20 miliona evra finansira Evropska unija.

“Završetak izgradnje kompleksa regionalne deponije se planira za početak 2017. godine, kada bi trebalo da se završi sa izgradnjom ostalih objekata koji se grade unutar regionalnog sistema za upravljanje otpadom za naš region. Cilj nam je što veću količinu otpada iz mešanog otpada izdvojimo i isti da se koristi za ponovnu upotrebu, to jest za reciklažu. Tu se reciklaža neće vršiti već ćemo plasirati na tržište sekundarnu sirovinu koju izdvojimo iz otpada” kaže Andrea Kikić, direktorka Regionalne deponije Subotica.

Ceo sistem upravljanja otpadom u regionu severne Vojvodine biće ustrojen tako da se ne zagađuje životna sredina otpadom, koji treba što više iskoristiti kao sirovinu u reciklažnoj industriji.

.Opština Subotica, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka, Kanjiža i Senta su se Sporazumom o saradnji opština vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom saglasili da će u cilju zaštite zdravlja stanovništva, očuvanja životne sredine i zaštite voda i zemljišta kao i kvaliteta vazduha  težiti ostvarenju ciljeva u upravljanju čvrstim komunalnim otpadom.

You May Also Like

More From Author

26Comments

Add yours

+ Leave a Comment