PROFESORSKA PODRŠKA SREDNJOŠKOLSKOJ OLIMPIJADI VOJVODINE

Estimated read time 3 min read

Radoslav Svirčev, kordinator za sport severnobačkog okruga sastao se sa aktivom profesora fizičkog vaspitanja osnovnih i srednjih škola bakotopolske opštine, kako bi razmotrili ideju- organizovanja Školske olimpijade Vojvodine za srednjoškolce po do sada uspečnom modelu koji se odvijao, u pokrajini, za osnovce. Jedinstven je zaključak da je to dobar način pružanja podsticaja za razvoj masovnog sporta među školskom omladinom, širenju humanih ideja u sportu koji bi inspirisan olimpijskim igrama trebalo da povezuje i zbližava školsku omladinu, da se stvore uslovi koji će mladima pružiti mogućnosti da razviju svoje stvaralačke potencijale u sportu i da tako na najprirodniji način afirmišu olimpijske nade.

“Ova manifestacija će pomoći školarcima da shvate koliko je školski sport važan i da su školska takmičenja mesto gde se stvaraju prijateljstva za ceo život . Školski sport i fizičko vaspitanje je pitanje javnog zdravlja i stvaranje radno sposobnog stanovništva, a ne stvaranje vruhnskih sportista. Nadam se da ćemo kao i do sada imati punu podršku Sekretarijata za zdravstvo i resornog sekretarijata za obrazovanje kada je pitanju primena ove ideje. Još jedan od razloga zašto smo podržali srednjoškolsku olimpijadu je ta što imamo nameru da uvedemo  popularni SOŠOV , kako bi imali vojvođanske školske olimpijske prvake i na srednjoškolskom nivou. – Deca koja se bave sportom se nalaze u bezbednijem okruženju i to ih štiti od droge, cigara i rizičnog ponašanje, ona ne da su samo zdravija nego postižu i bolje rezultate u učenju. U fokusu oveideje su Osnovne škole koja je obvezna za svu decu u kojima rade stručnjaci i mi moramo iskoristiti sve te resurse kako bi se što više dece bavilo sportom, sada na proširenom nivou. Veoma je  da putem ovog takmičenja uključimo i onu decu koja se inače ne bave sportom takmičarski i nemaju takve afinitete i damo im priliku da se oprobaju u raznim sportovima. Takođe, veoma je važno da se istakne da je bavljenje sportom fundamentalno ljudsko pravo i da na njega imaju prava sva deca.” –rekao je profesor Radovan Gardašević, predsednik aktiva profesora fizičkog vaspitanja srednjeh škola Bačke Topole

Radoslav Svirčev,kordinator  za školski sport vidno je zadovoljan sa postignutim dogovorom sa prosvetnim radnicima osnovnih i srednjih škola.  Ukazao je da je ova sredina, poznata po mnogim  profesionalnim sportistima, koji su nikli u školskim klupama te da je to posledica dobrog i organizovanog rada u školama. Raduje ga saznanje da direktori u školama imaju puno razumevanja, kada je školski sport u pitanju i naveo primer Bačke Topole u kojoj se stalno radi na obnavljanju sportskih terena i fiskulturnih sala koje su mesto okupljanja i učenja, socijalizacije učenika.

“Bačka Topola je primer kako treba raditi u školskom sportu a tome se najviše zaslužni profesori koji ne žale trud ni vreme da na najbolji način prenesu djacima “sportski kod” , koji u krajnjem od njih čini bolje ljude”- rekao je Svirčev.

You May Also Like

More From Author