DVANAEST MILIONA, IZ BUDŽETA, ZA 61 HEKTAR POD BAGREMOM

Estimated read time 2 min read

U Srbiji se pod šumama nalazi 2,7 miliona hektra, odnosno oko 30 odsto teritorije, a strateški cilj Vlade Srbije je da se u narednih desetak godina pošumljenost poveća na 45 odsto. Toj akciji se prikljućila i opština Bačka Topola

Da bi bili sprečeni procesi degradacije zemljišta u Srbiji, planirano je da do 2010. godine bude posumljeno oko 50.000 hektara, kao i da na terenima sa većim nagibom zemljišta bude zatravljeno oko 80.000 oranica, kazao je Gulan i dodao da je u Vojvodini pošumljeno svega 6,8 odsto teritorije, a u centralnoj Srbiji 32,8 odsto.  Toj akciji se prikljućila i opština Bačka Topola s obzirom da je pošumljenost ovde svega jedan posto.

Prema rečima predsednika opštine Gabora Kišlindera, krajnje vreme bilo da se započne sa promenama pošumljavanjem i podizanjem vetrozaštitnih pojaseva kraj puteva, koji će služiti kao zaštita od olujnih vetrova, a takođe i od snežnih nanosa. Pošumljavanje predviđenih površina predviđeno je da se obavi do kraja marta iduće godine na podurčju Bačke Topole i atarima naselja Gunaraš, Pačir, Stara Moravica i Bajša.

Započeto je pošumljavanje u opštini Bačka Topola na zemljištu u državnom vlasništvu na kojem se ne odvija poljoprivredna proizvodnja.

Bagremom će se pošumiti 61,33 hektara na području više naselja, a na osnovu javnog konkursa radovi na pošumljavanju su povereni preduzeću „Ravni Budim” iz Kovilja.

Kišlinder kaže da je tokom izrade godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta ukazivano da je neophodno početi sa pošumljavanjem kako bi se popravila staništa za divljač i doprinelo većoj brizi o zaštiti životne sredine.

Otuda je za pošumljavanje iz budžeta bačkotopolske opštine predviđeno 12 miliona dinara, na osnovu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Bačka Topola, a novac potiče od izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

You May Also Like

More From Author