REGIONALNA DEPONIJA 20. DECEMBRA POČINJE SA RADOM

Estimated read time 3 min read

Ceo projekat, sedam osnivača ili opština,  koštao je ukupno miliona evra,  oko 20 miliona evra obezbeđeno iz IPA fonda Evropske unije, nešto više od 3 miliona evra dalo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Na osnovu ugovora između Delegacije Evropske unije i izvođača radova, završetak izradnje Regionalne deponije predviđen je za 20. decembar, kada bi trebalo da počne probni rad. U okviru sistema vršiće se prevoženje, skladištenje, tretman, ponovna upotreba i odlaganje otpada, a prema rečima direktorke Čile Goli, očekuje se oko 80 hiljada tona otpada godišnje iz ovog regiona, u kojem živi oko 260 hiljada stanovnika.

Nakon završetka radova na izgradnji Regionalnog sistema za upravljanje otpadom za Grad Suboticu i opštine Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac, te potvrde nadzornog organa i inspekcije, organizovaće se tehnički prijem, koji će sprovesti profesori Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, a potom će započeti i dugoočekivani probni rad Regionalne deponije.

– Tokom probnog perioda, ceo sistem će biti u funkciji. Sistem je veoma kompleksan i sastoji se od Regionalnog centra za upravljanje otpadom, centralnog objekta koji se nalazi u Bikovu, tri Transfer stanice u Senti, Bačkoj Topoli i Kanjiži, kao i tri Reciklažna dvorišta u Malom Iđošu, Čoki i Novom Kneževcu. Nadležna preduzeća za sakupljanje otpada, predavaće otpad na Transfer stanicama, gde se otpad pretovara, ili direktno Regionalnom centaru za sakupljanje otpada. Sa Transfer stanica, naši kamioni će prevoziti otpad do Regionalnog centra za upravljanje otpadom, gde će se otpad razvrstavati pomoću postrojenja za separaciju na tri frakcije, odnosno na otpad koji predstavlja sekundarnu sirovinu, biorazgradiv otpad i otpad koji će se kompostirati kako bi se dobila prekrivka za telo deponije, i otpad koji ne može da se iskoristi i koji će biti odložen na telo deponije – kaže Čila Goli, direktorka Regionalne deponije.

 

U Regionalnoj deponiji treba da bude zaposleno još 60 ljudi , direktorka kaže da se trenutno radi na izradi Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta, nakon čega će biti objavljen spisak radnih mesta koja su na raspolaganju, kao i koje kvalifikacije su potrebne.

– Pošto je mehanizacija s kojom će se raditi veoma sofisticirana, biće nam potrebna radna snaga sa određenim kvalifikacijama, ali i nekvalifikovana radna snaga zbog linije za separaciju. Uskoro ćemo objaviti spisak radnih mesta s opisom posla, na osnovu kojeg će zainteresovana lica moći da pošalju svoju biografiju, te ćemo pripremiti i bazu podataka, kako bismo bili spremni za angažovanje radne snage, kada se ukaže potreba za zapošljavanjem – istakla je direktorka.

Regionalna deponija treba da dobije dozvolu za probni rad od nadležnog organa Pokrajine, u trajanju do godinu dana, nakon čega bi preduzeće trebalo da obezbedi upotrebnu dozvolu za rad. Ceo projekat,  osnivače je koštao ukupno miliona evra,  oko 20 miliona evra obezbeđeno iz IPA fonda Evropske unije, nešto više od 3 miliona evra dalo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

You May Also Like

More From Author