SEDAM MILIONA ZA SPORTISTE OPŠTINE MALI IDJOŠ

Estimated read time 1 min read

Opština Mali Iđoš raspisala je konkurs za finansiranje troškova sportskih organizacija, klubova i udruženja, za koje je ove godine iz budžeta ukupno namenila sedam miliona dinara.
Novac se dodeljuje za razvoj sporta, kao podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima. Bodovi se stiču na osnovu prava na kategorizaciju, a maksimalan broj od sto bodova dobija sportsko udruženje iz olimpijske grane sporta, dok ostala sportska udruženja mogu da dobiju 85 bodova.

Osnovni kriterijumi za kategorizaciju sportskih udruženja i klubova u takmičarskom sportu su status na nacionalnom i međunarodnom planu. Drugi uslov je tradicija sporta u opštini, nakon toga boduje se rang takmičenja, te postignuti rezultati u protekloj takmičarskoj sezoni, broj takmičarskih ekipa, kao i angažovanih stručnjaka sa adekvatnim obrazovanjem.

.

You May Also Like

More From Author