ZA POČETAK NAJMANJE DEVET RAKETA ZA DEJSTVO PO “NEPRIJATELJU”

Estimated read time 3 min read

Sezona odbrane od grada traje šest meseci, od 15. aprila do 15. oktobra, i za taj period strelci od države dobijaju mesečnu naknadu koja iznosi 4.000 dinara i nije povećavana već duži niz godina. U radarskom centru Bajša, jednom od 13 regionalnih centara u Srbiji za protigradnu odbranu, koji sprovodi odbranu od grada, na većem delu teritorije Bačke i severnog Banata i pokriva 16 opština, kažu da  predstoji još jedna “protivgradna sezona” te da je vreme za prve pripreme.  Zahvaljujući dobroj saradnji sa lokalnom upravom u Bačkoj Topoli, protivgradna stanica u Bajši snabdevena je dovoljnim brojem raketa, a izvesna količina uvek je i na brojnom stanju u skladištima.

– U okviru redovne pripreme za protivgradnu sezonu strelci su prošli obavezni lekarski pregled, upoznati su sa uslovima rada i potpisali su ugovore o angažovanju za novu sezonu. To su uobičajene aktivnosti koje se na ovom terenu rade od 2001. godine – objasnio je diplomirani meteorolog Miodrag Stojanović, šef Radarskog centra Bajša.

Preko 7.758.000 hektara zemljišta, od kojih je više od 6.178.000 poljoprivrednog pod usevima, voćem i vinogradima, u Srbiji od grada čuva 2.700 strelaca sa mesečnom platom od 4.000 dinara.

Oni na gradonosne oblake dejstvuju sa 1.350 aktivnih protivgradnih stanica kojima upravlja 13 Radarskih centara.

– Za operativan rad protivgradnih stanica neophodno je da svaka stanica bude opremljena sa 12 raketa. U predstojećoj sezoni svaka stanica za početak bi trebalo da bude opremljena sa devet raketa, što je broj koji odavno nismo imali na početku sezone – dodaje Stojanović.

Zna se da najviše štete usevima može da nanese grad, pa je opremanje protivgradnih stanica jedan od važnih zadataka lokalnih samouprava.

“Nije lako biti strelac na protivgradnoj stanici, treba i hrabrosti, da po kiši, nevremenu, oluji, vetru, kada grmi, seva, noću i danju, biti uz radio stanici radi veze sa centrom, ići do protvgradne stanice, pripremiti se za dejstvo i čekati naredbu. Često puta naredba i ne stigne, jer je tako procenjeno od strane Radarskog centra, ali strelac mora biti tu”, rekao je jedan od bačkotopolskih strelaca.

On je dodao da je kretanje strelca u sezoni “ograničeno”, moraju prijaviti svaki odlazak iz mesta, kod lekara naprimer, dižu ih sa slave, sa svadbi…ali to je njihova obaveza.

Strelci su, dodaje, vrlo odgovorni ljudi, ne samo zato što su ugovorom vezani sa Hidrometereološkim zavodom i opštino, oni su pre svega odgovorni prema svojim sugrađanima, seljacima koji od njih očekuju da dejstvuju po oblacima, da ispravno rade svoj posao kako bi štete od grada bilo što manje.

Oni moraju u protivgradnu stanicu i danju i noću, i noću pada grad, rade 24 sata, nemaju prvu, drugu i treću smenu i veoma im je teško pogotovu u noćnim uslovima. Često pod svetlom lampe određuju koordinate i po naređenju dejstvuju, dodao je on.

 Kažu strelci, da nema stoprocentne odbrane od grada, ali odgovornim radom na protivgradnoj stanici i dobrom procenom i naredbom iz Radarskog centra, šteta se može u velikoj meri umanjiti.

You May Also Like

More From Author